Słownik – wynik i handicap

Słownik nazw i terminów golfowych w zakresie obejmującym wynik i handicap gracza. Hasła są uporządkowane alfabetycznie.

W celu znalezienia poszukiwanego słowa należy:
– użyć dowolnej funkcji szukania (np. Ctrl+F w Windows, Znajdź na stronie w Android lub iOS itp.),
– wybrać odpowiedni zakres liter z Indeksu haseł (poniżej)
– albo po prostu przewinąć tekst.

 

A-C   .   D-F   .   G-I   .   K-Q   .   R-Z

 

 

1 up (2 up, 3 up itp.)
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona (gracz lub drużyna) prowadzi podaną liczbą dołków². 1 up oznacza, że strona wygrała 1 dołek więcej niż przeciwnik, 2 up oznacza 2 dołki itd.
Jeśli 1 up jest wynikiem końcowym, oznacza to, że mecz odbył się na wszystkich 18 dołkach i zwycięzca wygrał 1 dołek więcej niż przeciwnik.

 

2&1 (3&1, 3&2 itp.)
Końcowy wynik rozgrywek Match Play kiedy zwycięzca wygrał mecz przed rozpoczęciem 18 dołka. Pierwsza cyfra pokazuje oznacza ile dołków² zwycięzca wygrał więcej niż przegrany, a druga pokazuje ile dołków pozostało do końca w momencie zakończenia meczu.
5&4 oznacza, że zwycięzca prowadził 5 dołkami na 4 dołki przed końcem – mecz zakończył się po 14 dołku.

 

Ace patrz Hole in One

 

Albatross
Wynik 3 uderzeń poniżej par uzyskany na dołku². Inna nazwa: Double Eagle.

 

All Square (A/S)
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play kiedy obie strony (gracze lub drużyny) mają taki sam wynik lub wygrali taką samą liczbę dołków².

 

Birdie
Wynik 1 uderzenia poniżej par uzyskany na dołku².

 

Bogey
Wynik 1 uderzenia powyżej par uzyskany na dołku².

 

Bogey Golfer patrz Gracz Bogey

 

Bogey Rating
Współczynnik USGA określający stopień trudności gry na danym polu dla gracza bogey w normalnych warunkach pogodowych i przy normalnym stanie pola. Podawany jako liczba uderzeń z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Wartość BR wynika z długości i przeszkód, mogących mieć wpływ na wynik gracza bogey.

 

Buffer Zone patrz Strefa Buforowa

 

Concede
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona (gracz lub drużyna) dochodzi do wniosku, że nie ma dużych szans na wygranie dołka² lub meczu i uznaje, że przeciwnik już nie musi wykonywać kolejnego uderzenia, umieszczać piłki w dołku lub kończyć meczu.

 

Course Rating (CR)
Współczynnik USGA określający stopień trudności gry na danym polu dla gracza scratch w normalnych warunkach pogodowych i przy normalnym stanie pola. Podawany jako liczba uderzeń z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Wartość CR wynika z długości i przeszkód, mogących mieć wpływ na wynik gracza scratch.
czytaj więcej o Course Rating …

 

Do-Over patrz Mulligan

 

Double Bogey
Wynik 2 uderzeń powyżej par uzyskany na dołku².

 

Double Eagle patrz Albatross

 

Dormie
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona (gracz lub drużyna) prowadzi o tyle, ile dołków² pozostało do rozegrania. Tak więc jeśli strona prowadzi 1 up i pozostał do rozegrania 1 dołek to mecz jest dormie.

 

Eagle
Wynik 2 uderzeń poniżej par uzyskany na dołku².

 

EGA Handicap patrz Handicap

 

Even Par
Wynik równy par uzyskany w trakcie rundy na polu.

 

Extra Day Score (EDS)
W systemie handicapowym EGA wynik Stableford uzyskany w rundzie pozaturniejowej.

 

Free Drop patrz Uwolnienie

 

Gimme
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona (gracz lub drużyna) uznaje z góry, że przeciwnik umieści piłkę w dołku¹ następnym uderzeniem (concede). Zwykle stosowane jako gest sportowy przy krótkich puttach.
Gimme jest niedozwolone w rundach kwalifikacyjnych Stroke Play. Czasem nieformalnie stosowane w rundach towarzyskich Stroke Play.
Zasadniczo nie ma żadnych oficjalnych reguł dotyczących odległości stosowania gimmies. W przyznawaniu obowiązuje zupełna dowolność, łącznie z prawem do nie stosowania gimmie. Proszenie o gimmie jest powszechnie uważane za nietakt.

 

Good-Good
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona A oferuje przeciwnikowi (strona B) gimmie pod warunkiem, że strona B odwzajemni się tym samym. Inaczej mówiąc oznacza to: „Podaruję ci tego putta jeśli ty podarujesz mi mojego” i przeciwnik wyraża zgodę.

 

Green in Regulation (GIR)
Umieszczenie piłki na greenie określoną liczbą uderzeń, która zależy od wartości par dołka². Dla dołków par 3 jest to 1, dla par 4 są to 2 a dla par 5 są to 3 uderzenia. Pojęcie używane głównie w statystyce do sprawdzenia dokładności wrzutek na green (approach shots).

 

Gross Score patrz Wynik Brutto

 

Gracz Bogey (Bogey Golfer)
Gracz, który jest w stanie uzyskać wynik bogey z dowolnego zestawu tee markerów. Gracz bogey ma Handicap zbliżony do 20.

 

Gracz Scratch (Scratch Golfer)
Gracz, który jest w stanie uzyskać wynik par z dowolnego zestawu tee markerów. Gracz scratch ma Handicap równy 0,0 lub lepszy.

 

Halve a Hole / a Match
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy dołek² lub mecz jest zremisowany.

 

Handicap Allowance patrz Wskaźnik Procentowy

 

Handicap Category patrz Kategoria Handicapowa

 

Handicap
Względny poziom umiejętności golfowych gracza na polu o przeciętnej trudności gry określony zgodnie z Regułami Handicapowymi. Wyrażany jako liczba z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
czytaj więcej o handicapach …

 

Handicap Gry (Playing Handicap)
Liczba uderzeń handicapowych, które otrzymuje gracz w turnieju handicapowym. Jest to Handicap Pola skorygowany przy użyciu wskaźnika procentowego określonego przez Komitet Turniejowy. Wyrażany jako liczba całkowita.
czytaj więcej o Handicapie Gry …

 

Handicap Początkowy (Initial Handicap)
Pierwszy Handicap przydzielany początkującemu golfiście, który nie miał nigdy wcześniej handicapu. Handicap początkowy jest obliczany na podstawie wyniku uzyskanego w co najmniej jednej rundzie 9 lub 18 dołkowej.
czytaj więcej o handicapie początkowym …

 

Handicap Pola (Course Handicap)
Liczba uderzeń handicapowych, które otrzymuje golfista grający z określonych tee markerów na określonym polu, stosowana do celów handicapowych. Obliczany na podstawie Handicapu i wyrażany jako liczba całkowita.
czytaj więcej o Handicapie Pola …

 

Handicap Stroke patrz Uderzenie Handicapowe

 

HCP Dołka patrz Indeks dołka

 

Historia Wyników (Scoring Record)
Rejestr zgłoszonych wyników gracza zapisanych w kolejności chronologicznej. Zawiera zgłoszone Nadwyżki Handicapowe, bieżącą wartość Handicapu, obliczony Handicap Minimalny, informacje o rozegranych rundach (data, pole, tee) oraz ewentualne poprawki i korekty.

 

Hodowca Handicapu patrz Sandbagger.

 

Honor
Przywilej grania jako pierwszy z obszaru tee. Na pierwszym dołku² honor może być ustalany według losowania / rozstawiania turnieju albo przy zastosowaniu innej metody (najniższa wartość Handicapu, gracz gotowy najwcześniej do uderzenia gra pierwszy, itp.). Począwszy od drugiego tee gracz z najlepszym wynikiem na poprzednim dołku otrzymuje honor na następnym dołku. W Match Play jest to zwycięzca dołka, w Stroke Play jest to gracz w najniższym wynikiem na dołku. Jeżeli gracze zremisują dołek lub mają taką samą liczbę uderzeń na dołku to otwierają następny dołek w tej samej kolejności co poprzednio.

 

Indeks Dołka (Stroke Index, SI)
Względna trudność dołka² w porównaniu z innymi dołkami tego samego pola. Każde pole ustawia trudność poszczególnych dołków od najtrudniejszego (SI=1) do najłatwiejszego (SI=18 lub 9). Na kartach wyników oznaczany czasami jako „HCP” dołka.
zobacz przykład …

 

Initial Handicap patrz Handicap Początkowy

 

Karta wyników (Scorecard)
Formularz na którym zapisywane są wyniki rundy. Karta wyników umożliwia identyfikację graczy oraz podaje długość, par i wartość stroke index poszczególnych dołków².
zobacz przykład …

 

Kategoria Handicapowa (Handicap Category)
Do 2019 roku Handicapy EGA były podzielone na 6 kategorii handicapowych. Kategoria 1 obejmowała najniższe Handicapy, kategoria 6 obejmowała najwyższe Handicapy.

 

Level Par
Wynik równy par.

 

Low Handicapper
Golfista z Handicapem jednocyfrowym tzn. mniejszym niż 10.

 

Marker
Osoba wyznaczona do zapisywania (mark down) wyników zawodnika w rozgrywkach stroke play. Zazwyczaj jest to współzawodnik. Zawodnik jest odpowiedzialny za upewnienie się przed podpisaniem karty wyników, że wyniki zapisane przez jego markera są prawdziwe.
Marker nie jest sędzią.

 

Match Play
Typ rozgrywek i sposób obliczania wyników w którym dwie strony (gracze lub drużyny) rozgrywają kolejne dołki² jako odrębne pojedynki. Strona uzyskująca niższy wynik (uderzenia plus uderzenia karne) wygrywa dołek, niezależnie od różnicy wyniku a tym dołku. Przeciwnicy rywalizują o wygranie poszczególnych dołków, a strona, która wygra więcej dołków niż przeciwnik wygrywa cały mecz. Wyniki poszczególnych dołków mogą być liczone brutto lub netto.
czytaj więcej o Match Play …

 

Maximum Score
Odmiana formatu stroke play, w której maksymalna liczba uderzeń, które gracz może zapisać na każdym dołku² jest ograniczona i jednoznacznie określona w Regulaminie Turnieju.
czytaj więcej o Maximum Score …

 

Mulligan
Zwyczaj uderzania drugiej piłki z tee bez kary po nieudanym zagraniu. Niedozwolony w rundach kwalifikacyjnych. Inna nazwa: Do-Over.

 

Nadwyżka Handicapowa (Score Differential)
Różnica pomiędzy wynikiem rundy (Skorygowanym Wynikiem Brutto) a współczynnikiem Course Rating, przeliczone (znormalizowana) przy użyciu współczynnika Slope Rating pola, na którym ten wynik był uzyskany. Nadwyżka Handicapowa jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.
czytaj więcej o Nadwyżce Handicapowej …

 

Net Score patrz Wynik Netto

 

No Card (NC)
Status pokazywany na tablicy wyników zawodów, jeśli gracz ukończył rundę i nie doręczył karty wyników.

 

No Return (NR)
Nieukończona runda golfa lub runda, po której nie oddano kart wyników. Dodatkowo, tylko w przy rozgrywkach Stroke Play, runda po której oddano kartę z brakującym wynikiem jednego lub więcej dołków².

 

No Show (NS)
Status pokazywany na tablicy wyników zawodów, jeśli gracz nie pojawił się na starcie.

 

Par
Liczba uderzeń, przewidywana jako wynik uzyskiwany przez bardzo dobrego gracza na tym dołku². Normalnie wartość par wynosi od 3 do 5, jednakże niektóre pola mają dołki par 6.

 

Par Pola
Suma wartości par wszystkich dołków² na polu. Jest to liczba uderzeń, przewidywana jako wynik uzyskiwany w rundzie przez bardzo dobrego gracza na tym polu.  Większość pełnowymiarowych pól golfowych ma par pola w zakresie od 69 do 74. Najczęściej jest to 70, 71 lub 72.

 

PCC patrz Statystyczne Warunki Gry

 

Penalty Stroke patrz Uderzenie Karne

 

Playing Conditions Calculation patrz Statystyczne Warunki Gry

 

Playing Handicap patrz Handicap Gry

 

Reguły Handicapowe (Rules of Handicapping)
Przepisy handicapowe opracowane przez R&A i USGA ujęte w formie siedmiu Reguł. Są przeznaczone dla golfistów i administratorów handicapu. Określają sposób obliczania oraz zasady prowadzenia Handicapu.
zobacz okładkę …

 

Relief patrz Uwolnienie

 

Runda (Round)
Ukończenie dziewięciu lub osiemnastu dołków² na polu golfowym.

 

Sandbagger
Golfista, który utrzymuje sztucznie wysoki handicap w celu uzyskiwania lepszych wyników netto w turniejach handicapowych. Inna nazwa: Hodowca Handicapu.

 

Scorecard patrz Karta Wyników

 

Scratch patrz Gracz Scratch

 

Sędzia (Referee)
Osoba powołana przez Komitet do podejmowania decyzji w kwestii faktów i stosowania reguł.

 

Shot patrz Uderzenie

 

Side patrz Strona

 

Skorygowany Wynik Brutto (Adjusted Gross Score)
Wynik brutto gracza skorygowany do celów handicapowych zgodnie z Regułami Handicapowymi. Wynik jest korygowany na dołkach nieukończonych lub w przypadku, kiedy liczba uderzeń jest większa niż maksymalny wynik dołka.
czytaj więcej o Skorygowanym Wyniku Brutto …

 

Slope Rating (SR)
Współczynnik USGA określający względną trudność gry (w porównaniu do graczy scratch) na danym polu dla graczy niebędących graczami scratch. Wartość SR Jest obliczana na podstawie różnicy między bogey rating a course rating. Pole o średniej trudności gry ma SR równy 113.
czytaj więcej o Slope Rating …

 

Stableford
Sposób obliczania wyników rundy granej jako Stroke Play w którym strony (gracze lub drużyny) zdobywają punkty (punkty Stableford) na poszczególnych dołkach². Punkty są liczne ma podstawie uzyskanego wyniku (brutto albo netto) w odniesieniu do wartości par granego dołka: 1 punkt za bogey, 2 za par, 3 za birdie, 4 za eagle i 5 za albatross. Wygrywa strona z największą liczbą punktów.
czytaj więcej o Stableford …

 

Statystyczne Warunki Gry (PCC – Playing Conditions Calculation)
Wartość, która statystycznie wskazuje, czy warunki na polu różnią się od przeciętnych warunków gry i czy wpływają one istotnie na wyniki uzyskiwane tego dnia przez graczy. Jeśli wartość PCC jest różna od zera, to jest ona uwzględniana podczas obliczeń Nadwyżki Handicapowej.

 

Strefa Buforowa (Buffer Zone)
Do 2019 roku w systemie handicapowym EGA zakres punktów Stableford, które jako wynik rundy powodowały, że Handicap gracza pozostawał niezmieniony.

 

Stroke patrz Uderzenie

 

Stroke Index patrz Indeks Dołka

 

Stroke Play
Typ rozgrywek i sposób obliczania wyników w którym dwie strony (gracze lub drużyny) rozgrywają określoną liczbę (1 – 4) rund. Wszystkie uderzenia i uderzenia karne strony są sumowane i stanowią jej wynik końcowy. Wygrywa strona z najniższym wynikiem końcowym (brutto lub netto). Inna nazwa: Medal Play.
czytaj więcej o Stroke Play …

 

Strona (Side)
Gracz albo kilku (dwóch lub więcej) graczy będących partnerami w rundzie. W rozgrywkach Match Play każdy gracz strony przeciwnej jest przeciwnikiem (opponent). W rozgrywkach Stroke Play gracze wszystkich stron są zawodnikami (competitors), a gracze różnych stron grający razem są współzawodnikami (fellow-competitors).

 

Square patrz All Square

 

System Handicapowy
System liczenia wyników w golfie, który uwzględnia poziom możliwości i umiejętności poszczególnych golfistów. Używany w celu umożliwienia bezpośredniej rywalizacji graczom o różnych umiejętnościach. Niższa wartość Handicapu oznacza lepszego golfistę.
czytaj więcej o handicapach …

 

Tap In
Sytuacja na greenie, kiedy piłka znajduje się bardzo blisko dołka¹ i gracz decyduje się od razu wykonać następny putt zamiast podniesienia piłki. Nie wymaga to zgody innych graczy.

 

Triple Bogey
Wynik 3 uderzeń powyżej par uzyskany na dołku².

 

Uderzenie (Stroke)
Postępowy ruch (swing) kija wykonywany przez golfistę z zamiarem odbicia piłki. Pełny swing wykonany z zamiarem zagrania piłki jest liczony jako uderzenie niezależnie od tego czy piłka została trafiona czy nie.

 

Uderzenie Handicapowe (Handicap Stroke)
Uderzenie
, które gracz ma prawo odjąć od uzyskanego wyniku brutto. Gracz z dodatnim (plus) Handicapem Gry dodaje uderzenia handicapowe do wyniku brutto.
czytaj więcej o uderzeniach handicapowych …

 

Uderzenie Karne (Penalty Stroke)
Dodatkowe uderzenie lub uderzenia dodawane do wyniku gracza za złamanie reguł. W formacie Match Play karą jest przegranie dołka² z wyjątkiem kar za uwolnienie z obszaru kary oraz kar za zgubioną piłkę.

 

Uwolnienie (Relief)
Podniesienie piłki z aktualnego położenia i upuszczenie jej (drop) zgodnie z Regułami bez kary (np. z przypadkowej wody, terenu w naprawie itp.). Inna nazwa: free drop

 

Withdrawn (WD)
Status pokazywany na tablicy wyników zawodów, jeśli gracz sam wycofał się po rozpoczęciu rundy.

 

Wskaźnik Procentowy (Handicap Allowance)
Część wartości Handicapu Pola określona przez Komitet Turniejowy w celu obliczenia liczby uderzeń handicapowych przysługujących graczowi w turnieju (Handicapu Gry). Wskaźnik ten wyrażany jest w procentach.

 

Współzawodnik (Fellow-competitor)
Osoba grającą w grupie z graczem (zawodnikiem).

 

Wynik Brutto (Gross Score)
Łączna liczba uderzeń wykonanych na dołku² lub w trakcie rundy golfa z dodanymi uderzeniami karnymi.

 

Wynik Netto (Net Score)
Wynik gracza otrzymywany po odjęciu uderzeń handicapowych od wyniku brutto.
czytaj więcej o wyniku netto …

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: styczeń 2021