Kalkulatory golfowe

Handicap gry i turniejowy

 

Handicap gry

Handicap gry EGA to liczba uderzeń handicapowych (uderzeń HCP), które otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu. Handicap gry jest obliczany z Handicapu EGA i współczynników klasyfikacji pola: Course Rating (CR) i Slope Rating (SR).
Dodatkowe uderzenia (uderzenia handicapowe) przyznawane są w zależności od wartości współczynnika Stroke Index (skróty: SI, HCP lub HDCP) dołka, który określa jego trudność w porównaniu z innymi dołkami² tego samego pola. Wartości Stroke Index wynoszą od 1 dla najtrudniejszego dołka, do 18 (9 dla pól 9-dołkowych) dla najłatwiejszego dołka na polu.

 

Handicap turniejowy

Handicap turniejowy to liczba uderzeń dodatkowych, które strona (gracz lub drużyna) otrzymuje podczas turnieju handicapowego. Jest to odpowiedni procent handicapu gry ustalany przez Komitet prowadzący zawody. Handicapy turniejowe w turniejach handicapowych muszą być określone przez Komitet w regulaminie turnieju.

Handicap gry gracza

Handicap drużyny

EGA zaleca następujące Handicapy turniejowe w poniższych formatach gry:

  • Gra indywidualna (Single) – Gracz otrzymuje 100% swojego handicapu gry.
  • Four-ball (Better-ball) – Każdy partner otrzymuje 90% swojego handicapu gry.

Dla niektórych zawodów Komitety ustalają handicapy turniejowe jako 75% lub 50% handicapu gry gracza.

Do celów handicapowych (tzn. zmian handicapu EGA) wszystkie wyniki muszą być przeliczane na punkty Stableford na podstawie handicapu turniejowego równego 100% handicapu gry.

 

 

Handicap turniejowy drużyny

Handicap turniejowy drużyny to liczba uderzeń handicapowych, które drużyna otrzymuje podczas turnieju. Handicapy turniejowe drużyn muszą być określone przez Komitet w regulaminie turnieju. Jest to zazwyczaj odpowiednia kombinacja handicapów gry partnerów w drużynie.

EGA zaleca następujące Handicapy turniejowe drużyny w poniższych formatach gry:

  • Foursome – Drużyna otrzymuje 50% sumy HCP gry partnerów.
  • Greensome – Partner z niższym HCP gry otrzymuje 60% swojego HCP gry, a partner z wyższym HCP gry otrzymuje 40% swojego HCP gry. Obydwie wartości są sumowane.

Reguły Gry w Golfa nie obejmują formatu scramble, jednakże USGA rekomenduje następujące rozwiązanie:

  • Texas Scramble – Partner z niższym HCP gry otrzymuje 35% swojego HCP gry, a partner z wyższym HCP gry otrzymuje 15% swojego HCP gry. Obydwie wartości są sumowane.

Nasze doświadczenie wskazuje jako najbardziej sprawiedliwe formaty:

  • Suma 60% HCP gry partnera z niższym handicapem i 15% HCP gry partnera z niższym handicapem, lub
  • Suma 50% HCP gry partnera z niższym handicapem i 25% HCP gry partnera z niższym handicapem.

Dla niektórych zawodów w formacie Scramble Komitety ustalają handicap turniejowy drużyny jako 75% (37/37) lub 50% (25/25) sumy HCP gry partnerów.

.

 

powrót do: Handicap

aktualizacja: styczeń 2017

Kalkulatory golfowe