Kalkulatory golfowe

Handicap EGA

Handicap EGA (HCP EGA) jest terminem używanym przez EGA (European Golf Association) do określenia “względnej umiejętności gry danego gracza na polu o względnie standardowej trudności gry”. Wyrażany jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (HCP mniejszy od 36) lub jako liczba całkowita (HCP pomiędzy 36 a 54), o maksymalnej wartości wynoszącej 54.

Gracz może mieć tylko jeden handicap EGA, który jest ważny wszędzie tam, gdzie stosowany jest System Handicapowy EGA.

 

Różne rodzaje handicapów

System Handicapowy EGA definiuje także dodatkowe określenia związane z “handicapem”:

  • Handicap Gry EGA” (HCP Gry EGA) to liczba uderzeń handicapowych, które otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu. Handicap Gry jest obliczany z Handicapu EGA przy użyciu wzoru. Handicap Gry wyrażony jest jako liczba całkowita.
  • „Handicap turniejowy” (HCP turniejowy) to liczba uderzeń handicapowych, które gracz otrzymuje podczas turnieju handicapowego. Jest to odpowiedni procent Handicapu Gry ustalany przez Komitet prowadzący zawody. Handicap turniejowy oznacza „liczbę otrzymanych uderzeń” w rozumieniu Reguły 6-2 w Regułach Gry w Golfa.
  • “Handicap Początkowy EGA” jest to pierwszy Handicap EGA określonego golfisty w Systemie HCP EGA. Jest przydzielany przez właściwą Komisję Handicapową na podstawie oddanego co najmniej jednego wyniku Stableford uzyskanego na 18 lub 9 dołkach.
  • „Uderzenie handicapowe” (uderzenie HCP) jest uderzeniem, które gracz ma prawo odliczyć od swego wyniku brutto.

 

Obliczanie handicapów

Kalkulatory wartości różnych „handicapów” są dostępne w trybie online w kolejnych podstronach. Proszę wybrać odpowiedni link poniżej lub zakładkę w prawym menu.

Handicap Początkowy – obliczanie Handicapu Początkowego EGA dla graczy, którzy nie mają jeszcze Handicapu EGA.

Zmiana Handicapu – obliczanie nowego Handicapu EGA po oddaniu wyniku rundy kwalifikacyjnej.

Handicap Gry / Turniejowy – obliczanie Handicapu Gry EGA i Handicapu Turniejowego golfisty do gry indywidualnej (single) i w formacie Four-ball (Better-ball).

Handicap Turniejowy Drużyny – obliczanie Handicapu Turniejowego drużyny dwuosobowej do gry w formatach: Foursome, Greensome i Texas Scramble.

 

Wszystkie obliczenia są zgodne z opisem System HCP EGA 2016-2019.

 

Przydatne linki:

Materiały w języku polskim:
Strona internetowa Polskiego Związku Golfa (PZG)

Opis Systemu Handicapowego EGA 2016-2019 (do pobrania)
Uchwała Zarządu PZG z 4 lipca 2007

Materiały w języku angielskim:
Strona internetowa Europejskiego Związku Golfa (EGA)
Strona internetowa R&A
Opis Systemu Handicapowego EGA 2016-2019 (do pobrania)

 

powrót do: Strona Główna

aktualizacja: marzec 2018

Kalkulatory golfowe