Golf calculators

Korygowanie Swingweight zmontowanego kija

Nowy kalkulator obliczający Swingweight kija po zmianie masy główki i długości kija.

Jak skorygować swingweight zmontowanego kija?

Golf calculators