Słownik – pole golfowe

Słownik nazw i terminów golfowych w zakresie obejmującym pole golfowe. Hasła są uporządkowane alfabetycznie.

W celu znalezienia poszukiwanego słowa należy:
– użyć dowolnej funkcji szukania (np. Ctrl+F w Windows, Znajdź na stronie w Android lub iOS itp.),
– wybrać odpowiedni zakres liter z Indeksu haseł (poniżej)
– albo po prostu przewinąć tekst.

 

A-C   .   D-F   .   G-N   .   O-P   .   R-Z

 

.

Abnormal Course Conditions patrz Nienormalne Warunki Na Polu

 

Apron
Obszar trawy na przedpolu greenu w miejscu, gdzie fairway przechodzi w green. Koszony niżej niż fairway, a wyżej niż green.
więcej o otoczeniu greenu …

 

Aut patrz Out of Bounds

 

Back Nine patrz Druga dziewiątka

 

Ball Mark
Wgłębienie (i/lub zadarcie) w powierzchni greenu, które powstaje przy upadku piłki po zagraniu na green (approach shot). Inna nazwa: Pitch Mark.
zobacz na zdjęciu …

 

Ballmark Repair Tool patrz Pitchfork

 

Birdie book
Dokładny plan kolejnych dołków pola golfowego. Zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące wszystkich dołków, łącznie z położeniem i odległościami do najważniejszych punktów charakterystycznych (strefy lądowania, obszary kary, greeny itp.).
więcej o Birdie Book …

 

Boczny Hazard Wodny (Lateral Water Hazard)
(przed 1 stycznia 2019 roku) 
Hazard wodny, usytuowany wzdłuż lub równolegle do linii gry. Boczny hazard wodny oznaczany jest czerwonymi palikami lub czerwonymi liniami. Paliki i linie należą do hazardu. Piłka leży w hazardzie kiedy jest w nim lub dowolna jej część dotyka hazardu.
Zobacz także: Obszar Kary.
więcej o obszarach kary…

 

Bunkier (Bunker)
Zagłębienie wypełnione piaskiem lub podobnym materiałem. Jest to jeden z pięciu obszarów pola zdefiniowanych w Regułach Golfa.
więcej o bunkrach …

 

Casual water patrz  Tymczasowa woda

 

Collar
Pierścień trawy dookoła greenu z trawą nieco wyższą niż na greenie.
więcej o otoczeniu greenu …

 

Course patrz Pole

 

Cup patrz Dołek¹

 

Divot
Kawałek darni i trawy wyrwany z podłoża przez kij przy uderzeniu, zwykle na fairway’u. Nazwa divot (lub divot hole) jest także używana jako określenie zagłębienia w podłożu pozostałego po wyrwanej darni.
zobacz na zdjęciu …

 

Dołek¹ (Hole)
Zagłębienie w ziemi wykonane na obszarze greenu, do którego gracze próbują wrzucić piłkę. Ma kształt pionowego walca o średnicy 108 mm (4¼ cala) i głębokości co najmniej 101,6 mm (4 cale).
więcej o dołkach …

 

Dołek² (Hole)
Część pola. Każdy dołek zaczyna się na obszarem tee i kończy na greenie. Inne części dołka to: fairway, rough i przeszkody (obszary kary).
więcej o dołkach …

 

Dogleg
Dołek² par 4 lub par 5, którego fairway skręca w prawo lub lewo w pewnym punkcie (turning point) swojej długości. Kąt zagięcia może wynosić od 20 do 90 stopni. Jeśli fairway skręca dwa razy, to taki dołek nazywany jest double dogleg.

 

Dropping, Drop Zone patrz Strefa dropowania

 

Druga dziewiątka (Back Nine)
Drugie 9 dołków² (dołki: 10-18) na polu 18 dołkowym. Inne nazwy: Back Nine, Inward Nine, In.

 

Extreme Rough
Obszary pola golfowego porośnięte wysoką trawą (niekoszoną lub ścinaną wyżej niż 5 – 6 cali), chwastami, zaroślami i/lub inną roślinnością, gdzie jest duże prawdopodobieństwo zgubienia piłki.
więcej o rough …

 

Fairway
Równo skoszony obszar, zaprojektowany jako zasadniczy teren do gry pomiędzy tee a greenem jako cel uderzeń na dołkach² innych niż par 3. Trawa na fairwayach jest cięta na wysokość pomiędzy 0,25 a 0,75 cala.
więcej o fairway …

 

Fairway Markers patrz Znaczniki Fairway’owe

 

First Cut
Obszar trawy graniczący bezpośrednio z fairwayem, koszony wyżej niż fairway i niżej niż standardowy rough. Inna nazwa: Intermediate Rough.

 

Flagstick patrz Flaga

 

Flaga (Flagstick)
Tyczka z proporczykiem umieszczana na greenie w celu oznaczenia położenia dołka¹.
zobacz na zdjęciu …

 

Fringe
Obszar trawy koszony nieco wyżej niż green, collar albo apron w zależności od położenia przy greenie.
więcej o otoczeniu greenu …

 

Front Nine patrz Pierwsza dziewiątka

 

Grain
Kierunek, w którym rosną / są ułożone źdźbła trawy na greenie.

 

Green
Obszar na polu z krótko przyciętą trawą, na którym umieszczony jest dołek¹ w którym gracze chcą umieścić piłkę.
więcej o greenie…

 

Ground Under Repair patrz Teren w Naprawie

 

Hardpan
Obszar na polu golfowym (niebędący bunkrem ani obszarem kary), nieporośnięty trawą.

 

Hazard
(przed 1 stycznia 2019 roku) Bunkier albo hazard wodny.

 

Hazard wodny (Water Hazard)
(przed 1 stycznia 2019 roku) Morze, jezioro, staw, rzeka, rów, otwarty kanał lub inny ciek wodny (wypełniony wodą lub nie) oraz inne obszary o podobnym charakterze na polu golfowym. Hazard wodny (inny niż boczny hazard wodny) oznaczany jest żółtymi palikami lub żółtymi liniami. Paliki i linie należą do hazardu. Piłka leży w hazardzie kiedy jest w nim lub dowolna jej część dotyka hazardu.
Zobacz także Obszar Kary.

więcej o obszarach kary…

 

Hole patrz Dołek

 

Intermediate Rough patrz First Cut

 

Kołeczek tee (Tee)
Drewniany lub plastikowy kołeczek, na którym umieszczana jest piłka przed pierwszym uderzeniem (tee shot) na dołku.
zobacz na zdjęciu …

 

Kołki
Nieformalna nazwa palików.

 

Lateral Water Hazard patrz Boczny Hazard Wodny

 

Nienormalne Warunki Na Polu (Abnormal Course Conditions)
Zły stan powierzchni na polu golfowym: tymczasowa woda, teren w naprawie lub nora, kopiec lub korytarz zrobiony przez z zwierzę ryjące, gada lub ptaka.
więcej o nienormalnych warunkach na polu …

 

No Play Zone patrz Strefa Zabronionej Gry 

 

Obszar Kary (Penalty Area)
(od 1 stycznia 2019 roku) Zbiornik wodny na polu lub jakakolwiek inna część pola określona przez Komitet. Istnieją dwa rodzaje obszarów kary: żółty (poprzeczny) i czerwony (boczny). Obszary te są oznaczone odpowiednio czerwonymi lub żółtymi palikami (i/lub liniami). Słupki i linie są częścią obszaru kary. Piłka znajduje się w obszarze kary, jeśli leży w tym obszarze lub gdy jakakolwiek jej część dotyka tego obszaru.
więcej o obszarach kary…

 

Obszar tee (Teeing Area)
Miejsce z którego gracz wykonuje pierwsze uderzenie na każdym dołku². Jest to prostokąt o długości dwóch kijów golfowych, którego przednią krawędź wyznaczają zewnętrzne krawędzie tee markerów.
więcej o obszarze tee …

 

Out of Bounds (OB)
Teren na zewnątrz granic pola golfowego albo obszar określony przez władze pola, z którego gra jest niedozwolona. Zazwyczaj wyznaczony przez ogrodzenia, drogi, ścieżki albo białe paliki i linie. Graniczne elementy, paliki i linie znajdują się poza granicami pola. Piłka znajduje się poza granicami pola, gdy całym swoim obwodem leży poza granicą pola.
więcej o granicy pola (OB) …

 

Paliki
Kolorowe słupki określające granice wyznaczonych obszarów na polu golfowym. Kolor palika wskazuje rodzaj obszaru:
Białe paliki oznaczają out of bounds.
Żółte paliki oznaczają żółty obszar kary.
Czerwone paliki oznaczają czerwony obszar kary.
Niebieskie paliki oznaczają teren w naprawie.
Zielone paliki oznaczają strefę zabronionej gry.
Niebieskie paliki z zielonym wierzchołkiem oznaczają strefę zabronionej gry traktowaną jako teren w naprawie z obowiązkowym uwolnieniem.
Czerwone paliki z zielonym wierzchołkiem oznaczają strefę zabronionej gry traktowaną jako czerwony obszar kary z obowiązkowym uwolnieniem.

 

Pierwsza dziewiątka (Front Nine)
Pierwsze 9 dołków² (dołki: 1-9) na polu 18 dołkowym. Inne nazwy: Front Nine, Outward Nine, Out.

 

Pin patrz Flaga

 

Pitch Mark patrz Ball Mark

 

Pitchfork
Mały przyrząd w kształcie widelca przeznaczony do naprawy powierzchni greenu. Inna nazwa: Ballmark Repair Tool.

 

Pole (Course)
Określony zestaw dołków². „Pełnowymiarowe” pole golfowe składa się z 18 dołków.
więcej o polu …

 

Przeszkoda wodna
Nieformalna nazwa obszaru kary wypełnionego wodą.

 

Przypadkowa woda patrz Tymczasowa woda

 

Putting Green patrz Green

 

Rough
Obszary otaczające fairway i green porośnięte wyższą trawą lub inną podobną roślinnością. Zaprojektowane w celu ukarania gracza, którego uderzenie nie trafiło w fairway lub green. Rough może różnić się wysokością i gęstością w zależności od miejsca na polu, ale zazwyczaj jest przycinany na wysokość między 1 a 4 calami.
więcej o rough …

 

Sand Trap
Nieformalna nazwa bunkra.

 

Slope
Nachylona powierzchnia podłoża, zwłaszcza na greenie.

 

Stałe znaczniki tee (Permanent markers)
Trwale zamocowane w podłożu elementy wskazujące oficjalnie wyznaczony podczas kalibracji początek każdego dołka². Kolorowe znaczniki tee wyznaczające obszar tee muszą być ustawiane tak, aby długość dołka (od znacznika tee do środka greenu) nie różniła się od skalibrowanej długości o więcej niż 10 metrów.

 

Strefa dropowania (Dropping Zone, DZ)
Specjalne miejsca na polu golfowym przeznaczone do upuszczania (drop) piłki w przypadku, kiedy postępowanie zgodne z innymi Regułami jest niewykonalne lub niepraktyczne. Korzystanie z tej strefy może być obowiązkowe albo stanowić dodatkowy sposób uwolnienia oprócz regulaminowych możliwości przewidzianych dla:
obszaru kary (najczęściej)
nienormalnych warunków ziemnych i utrudnień nieruchomych (czasami),
– niewłaściwego greenu lub piłki nie do zagrania (rzadko).
Sposób oznaczenia stref i procedury uwolnienia są opisane w regułach lokalnych.
więcej o strefie dropowania …

 

Strefa Zabronionej Gry (No Play Zone)
Obszar chroniony (dawniej Strefa Ekologicznie Chroniona) ze względów ekologicznych, historycznych lub bezpieczeństwa graczy, do którego wchodzenie i/lub z której gra jest zabroniona. Strefa może być oznaczona jako teren w naprawie lub obszar kary. Procedura uwolnienia jest opisana w regułach lokalnych.
więcej o strefie zabronionej gry …

 

Tee¹
Nieformalna nazwa kołeczka tee.
zobacz na zdjęciu …

 

Tee²
Nieformalna nazwa obszaru na początku dołka², skąd gracze wykonują swoje pierwsze uderzenie (tee shot) na dołku: obszar tee  lub tee box.
więcej o obszarach tee …

 

Tee Box
Wydzielony obszar, na którym umieszczony jest jeden lub kilka zestawów tee markerów.
więcej o obszarach tee …

 

Tee marker, Znacznik tee
Przedmiot oznaczający przednią granicę obszaru tee. Tee markery są zwykle wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego i pokolorowane, ale nie ma żadnych standardów dotyczących kolorów.
więcej o znacznikach tee …

 

Tee time
Zaplanowany czas (godzina) rozpoczęcia rundy golfa przez określoną grupę graczy.

 

Teeing Area patrz Obszar tee

 

Tymczasowa woda (Temporary water)
Tymczasowe, widoczne na powierzchni pola nagromadzenie wody, które nie jest oznaczone jako obszar kary.

 

Teren w Naprawie (Ground Under Repair, GUR)
Część pola golfowego tak zadeklarowana w regułach lokalnych lub oznaczona przy pomocy niebieskich palików i/lub linię na ziemi. Władze pola mogą wprowadzić zakaz gry z tego obszaru. Paliki i linie należą do terenu w naprawie. Piłka leży w terenie w naprawie kiedy jest wewnątrz lub dowolna jej część dotyka tego terenu.
więcej o terenie w naprawie …

 

Utrudnienie Nieruchome
Sztuczny (niestworzony przez naturę) obiekt na polu, który nie może być przesunięty w łatwy sposób.

 

Waste Bunker
Nieutrzymywany, naturalny lub piaszczysty obszar pola golfowego. Nie ma na nim trawy, ale może występować inna roślinność, skały lub kamienie. Waste bunkry nie są obszarem kary w rozumieniu Reguł Golfa i zazwyczaj są opisane w regułach lokalnych.
więcej o bunkrach …

 

Water Hazard patrz Hazard Wodny

 

Woda
Nieformalna nazwa obszaru kary wypełnionego wodą lub tymczasowej wody.

 

Znacznik Tee patrz Tee Marker

 

Znaczniki Fairway’owe (Fairway Markers)
Słupy wskazujące środek fairway’a i pomagające w wyborze linii gry, szczególnie przy ograniczonej widoczności strefy lądowania lub greenu. Często, ale nie zawsze, wskazują one również odległość do początku lub środka greenu (punkty docelowe, kolory i jednostki miary są określone w regułach lokalnych).
Zwykle znaczniki oznaczają 100, 150 i 200 jardów lub metrów do greenu. Alternatywnie odległość do greenu może być wskazywana za pomocą znaczników odległości umieszczonych na skraju fairway’a..
zobacz na zdjęciu …

 

 

 

powrót do: Pole golfowe

aktualizacja: styczeń 2021