Kompensacja zmian długości kija masą główki

Kalkulator zależności długości kija od masy główki.

Pozwala zaplanować kompensację zmiany długości kija poprzez
zwiększanie albo zmniejszanie masy główki kija.

zobacz …