Formaty gry

Zestawienie obejmujące różne formaty gry w golfa. Nazwy są uporządkowane alfabetycznie.

 

2‑Person Best Ball patrz Four Ball

 

Alternate Shot patrz Foursome

 

Ambrose
Format rozgrywek golfowych, będący jedną z odmian formatu Scramble. W Ambrose Handicap Gry drużyny jest obliczany jako suma Handicapów Pola partnerów podzielona przez podwojoną liczbę członków drużyny. Handicap Gry drużyny dwuosobowej stanowi ¼ sumy handicapów, drużyny trzyosobowej 1/6, a drużyny czteroosobowej 1/8 sumy Handicapów Pola graczy w drużynie.

 

American Foursome patrz Chapman

 

Best Ball (Best-Ball)
Format rozgrywek golfowych pomiędzy drużynami złożonymi z dwóch, trzech lub czterech graczy (partnerów). Wszyscy uczestnicy grają rundę swoimi własnymi piłkami. Po każdym dołku najlepszy z wyników graczy jednej drużyny staje się wynikiem drużyny na tym dołku. Format Best Ball jest grany zazwyczaj jako Stroke Play, ale może być rozgrywany także jako Match Play kiedy pojedynczy gracz rywalizuje w jednej grupie z drużyną dwu- lub trzyosobową.

 

Best Nines patrz Nassau

 

Better Ball patrz Four Ball

 

Bingo Bango Bongo (Bingle Bangle Bungle)
Rozgrywka w formie zakładu grana w grupach składających się z dwóch, trzech albo czterech graczy. Na każdym dołku punktami nagradzane są trzy osiągnięcia. Pierwszy punkt (bingo) zdobywa gracz, którego piłka pierwsza zatrzyma się na greenie. Drugi (bango) zdobywa gracz, którego piłka leży najbliżej dołka po tym, jak wszystkie piłki znajdą się na greenie. Trzeci punkt (bongo) zdobywa gracz, którego piłka pierwsza wpadnie do dołka. Wygrywa gracz z największą liczbą punktów zebranych w rundzie.

„Pierwsza” oznacza piłkę, która znajdzie się na greenie lub w dołku najwcześniej, liczba uderzeń nie ma znaczenia. Zatem w tym formacie bardzo ważne jest przestrzeganie właściwej kolejności gry. Pierwszy uderza gracz, którego piłka leży najdalej od dołka, a gracz a najmniejszą liczbą uderzeń na dołku ma honor (gra pierwszy) na następnym tee (istotne na dołkach par 3).

 

Bogey Competition patrz Punktacja Bogey

 

Canadian Foursome patrz Greensome

 

Captain’s Choice patrz Texas Scramble

 

Chapman
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy. Na każdym dołku obaj gracze drużyny wykonują tee shot, zamieniają miejscami i wykonują drugie uderzenie (każdy z graczy uderza piłkę partnera). Następnie wybierają jedną piłkę, którą będą grali dalej (czasami wybór oparty jest na tym, kto ma wykonać trzecie uderzenie). Gracz, którego piłka nie została wybrana wykonuje trzecie uderzenie i obaj dalej uderzają piłkę naprzemiennie tak jak w Foursome, aż do umieszczenia jej w dołku. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Format Chapman może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inne nazwy: Pinehurst, American Foursome.

 

Criers and Whiners patrz No Alibis

 

Do-Over patrz Mulligan

 

Flagi (Flags)
Format rozgrywek golfowych Stroke Play, w którym strony (gracze albo drużyny) otrzymują znaczniki (małe flagi) i mają przydzielaną odpowiednią liczbę uderzeń. Liczba uderzeń jest zwykle obliczana jako par pola plus część (1/2, 2/3 lub 3/4) Handicapu Gry strony. Uczestnicy grają rundę na polu i po wykonaniu przedzielonej liczby uderzeń umieszczają swoją flagę w miejscu, gdzie ostatecznie wylądowała ich piłka. Wygrywa strona, której flaga znajduje się najdalej na polu.

 

Flags patrz Flagi 

 

Four Ball (Four-Ball)
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy (partnerów). Każdy z graczy gra rundę swoją własną piłką. Po każdym dołku lepszy z wyników partnera z jednej drużyny staje się wynikiem drużyny na tym dołku. Format Four Ball może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inne nazwy: Better Ball, 2‑Person Best Ball.

 

Foursome
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy. Każda drużyna gra jedną piłką, a jej członkowie uderzają piłkę naprzemiennie. Pierwszy gracz drużyny wykonuje tee shot, drugi gracz wykonuje drugie uderzenie, pierwszy trzecie i tak dalej aż do umieszczenia piłki w dołku. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Gracze drużyny naprzemiennie rozpoczynają dołki, więc pierwszy rozpoczyna dołki nieparzyste, a drugi parzyste. Format foursome może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inne nazwy: Alternate Shot, Scotch Doubles.

 

Greensome
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy. Na każdym dołku obaj gracze drużyny wykonują tee shot i wybierają jedną piłkę, którą będą grali dalej. Gracz, którego piłka nie została wybrana wykonuje drugie uderzenie, a następnie obaj uderzają naprzemiennie tak jak w Foursome, aż do umieszczenia piłki w dołku. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Format Greensome może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inna nazwa: Canadian Foursome.

 

Gruesome
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy. Na każdym dołku obaj gracze drużyny wykonują tee shot, a drużyna przeciwna (inaczej niż w Greensome) wybiera jedną piłkę, którą będzie grana dalej. Gracz, którego piłka nie została wybrana wykonuje drugie uderzenie, a następnie obaj uderzają naprzemiennie tak jak w Foursome, aż do umieszczenia piłki w dołku. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Format Gruesome jest zmodyfikowanym Greensome i może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play.

 

Match Play
Typ rozgrywek i sposób obliczania wyników w którym dwie strony (gracze lub drużyny) rozgrywają kolejne dołki jako odrębne pojedynki. Strona uzyskująca niższy wynik (uderzenia plus uderzenia karne) wygrywa dołek, niezależnie od różnicy wyniku a tym dołku. Przeciwnicy rywalizują o wygranie poszczególnych dołków, a strona, która wygra więcej dołków niż przeciwnik wygrywa cały mecz. Wyniki poszczególnych dołków mogą być liczone brutto lub netto.
czytaj więcej o Match Play …

 

Maximum Score
Odmiana formatu stroke play, w której maksymalna liczba uderzeń, które gracz może zapisać na każdym dołku jest ograniczona i jednoznacznie określona w Regulaminie Turnieju.
czytaj więcej o Maximum Score …

 

Medal Play patrz Stroke Play

 

Mulligan
Zwyczaj uderzania drugiej piłki z tee bez kary po nieudanym zagraniu. Niedozwolony w rundach kwalifikacyjnych. Inna nazwa: Do-Over.

 

Nassau
Format rozgrywek golfowych i zakładów między stronami (graczami lub drużynami), które rywalizują w trzech turniejach albo zakładach jednocześnie: pierwsze 9 dołków, drugie 9 dołków i pełna 18-dołkowa runda. Dla każdej z tych trzech części wyniki są obliczane odrębnie. Trzy niezależne nagrody (albo zakłady) wygrywają strony z najlepszym wynikiem na pierwszej dziewiątce, drugiej dziewiątce i w całej rundzie. Nassau może być grany jako Match Play albo Stroke Play. Możliwy jest też dowolny system rozgrywek i wyników: indywidualnie lub drużynowo, Foursome, Four Ball, Scramble, Greensome itp. Inna nazwa: Best Nines.

 

No Alibis
Format rozgrywek golfowych Stroke Play, w którym zamiast tradycyjnych uderzeń handicapowych gracze mogą powtórzyć pewną liczbę uderzeń (Mulligan), obliczaną na podstawie ich Handicapu. Liczba dodatkowych uderzeń przydzielana jest według pełnego handicapu, 3/4 albo 2/3 Handicapu Pola gracza. W ten sposób wszyscy grają rundę Stroke Play i wygrywa najniższy wynik brutto. Zazwyczaj obowiązują dodatkowe warunki: pierwszy tee shot nie może być powtórzony, zawsze zaliczane jest powtórzone uderzenie (gracz nie może wybrać do dalszej gry pierwszego uderzenia) oraz żadne uderzenie nie może być powtarzane dwukrotnie. Inne nazwy: Wipe Out, Play It Again Sam, Criers and Whiners.

 

Par Competition patrz Punktacja Par

 

Patsome
Format rozgrywek golfowych, który jest połączeniem trzech innych formatów. Zespoły złożone z dwóch zawodników (partnerów) grają pierwsze sześć dołków w formacie Four Ball, drugie sześć dołków w Greensome, a ostanie sześć dołków w formacie Foursome.

 

Pinehurst patrz Chapman

 

Play It Again Sam patrz No Alibis

 

Portuguese Caddy
Rozgrywki golfowe w dowolnym formacie, w których gracze mogą przemieszczać swoją piłkę używając kopnięć bez kary w dowolnym miejscu pola. Zazwyczaj liczba kopnięć dozwolonych dla poszczególnych graczy zależy od ich handicapów (pełny, 3/4, 2/3 lub 1/2 Handicapu Pola gracza). Czasami Komitet ustala stałą liczbę dozwolonych kopnięć jednakową dla wszystkich graczy. Portuguese Caddy może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play.

 

Punktacja Bogey (Bogey Competition)
Sposób obliczania wyników rundy granej jako Stroke Play w którym strony (gracze lub drużyny) zdobywają punkty na poszczególnych dołkach. Punkty są liczne na podstawie uzyskanego wyniku (brutto albo netto) w odniesieniu do wartości bogey granego dołka: 1 punkt za wynik lepszy niż bogey, 0 za bogey, -1 punkt za wynik gorszy niż bogey. Wygrywa strona z największą liczbą punktów.

 

Punktacja Par (Par Competition)
Sposób obliczania wyników rundy granej jako Stroke Play w którym strony (gracze lub drużyny) zdobywają punkty na poszczególnych dołkach. Punkty są liczone na podstawie uzyskanego wyniku (brutto albo netto) w odniesieniu do wartości par granego dołka: 1 punkt za wynik lepszy niż par, 0 za par, -1 punkt za wynik gorszy niż par. Wygrywa strona z największą liczbą punktów. Inna nazwa: V-Par.
czytaj więcej o punktacji Par/Bogey …

 

Scotch Doubles patrz Foursome

 

Scotch Foursome
Jeden z wariantów klasycznego formatu Foursome. Jedyna różnica polega na tym, że naprzemienność uderzania piłki jest kontynuowana na kolejnych dołkach przez całą rundę. Jeśli jeden z partnerów umieszcza piłkę w dołku na greenie, to drugi z partnerów wykonuje otwarcie (tee off) na następnym dołku.

 

Scramble
Format rozgrywek golfowych pomiędzy drużynami złożonymi z dwóch, trzech lub czterech graczy (partnerów). Na każdym dołku wszyscy partnerzy wykonują tee shot i wybierają jedną piłkę, którą będą grali dalej. Piłki, które nie zostały wybrane są podnoszone i przenoszone w miejsce wybranej piłki. Następnie wszyscy partnerzy wykonują drugie uderzenie z tego samego miejsca i powtarzają procedurę wyboru aż do umieszczenia dowolnej piłki w dołku. Zazwyczaj podnoszone piłki są odkładane w odległości nie większej niż szerokość karty wyników albo szerokość główki putter’a od położenia wybranej piłki. W klasycznym Scramble (inaczej niż w Texas Scramble) nie ma żadnych wymagań dotyczących otwarcia dołków (tee shot) – można wybrać otwarcia tego samego partnera na wszystkich dołkach. Scramble może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play.

 

Single
Klasyczny format rozgrywek golfowych pojedynczych graczy. Wyniki mogą być obliczane bez uwzględniania handicapu (brutto) lub z handicapem (netto) w formule Match Play albo Stroke Play.

 

Skins patrz Skórki

 

Skórki (Skins)
Rozgrywka w formie zakładu grana jako Match Play, w której każdy dołek ma określoną wartość punktową albo pieniężną. Każdy dołek stanowi oddzielny zakład (o skórkę czyli skin). Skórka jest wygrywana przez gracza, który samodzielnie wygrywa dołek. Jeśli więcej niż jeden gracz uzyska taki sam wygrywający wynik na dołku, wartość skórki jest dodawana do zakładu na następnym dołku. W przypadku kiedy dwóch lub więcej graczy remisuje na ostatnim dołku, grają oni dogrywkę do czasu, aż jeden z nich wygra dołek samodzielnie.

 

Stableford
Sposób obliczania wyników rundy granej jako Stroke Play w którym strony (gracze lub drużyny) zdobywają punkty (punkty Stableford) na poszczególnych dołkach. Punkty są liczne ma podstawie uzyskanego wyniku (brutto albo netto) w odniesieniu do wartości par granego dołka: 1 punkt za bogey, 2 za par, 3 za birdie, 4 za eagle i 5 za albatross. Wygrywa strona z największą liczbą punktów.
czytaj więcej o punktacji Stableford …

 

String (Stringball) patrz Sznurek

 

Stroke Play
Typ rozgrywek i sposób obliczania wyników w którym dwie strony (gracze lub drużyny) rozgrywają określoną liczbę (1 – 4) rund. Wszystkie uderzenia i uderzenia karne strony są sumowane i stanowią jej wynik końcowy. Wygrywa strona z najniższym wynikiem końcowym (brutto lub netto). Inna nazwa: Medal Play.
czytaj więcej o Stroke Play …

 

Sznurek (String, Stringball)
Format rozgrywek golfowych Stroke Play, w którym wszystkie uczestniczące strony (gracze lub drużyny) otrzymują odcinek sznurka zamiast uderzeń handicapowych. Długość sznurka zależy od Handicapu i najczęściej jest to stopa (12 cali) lub 50 centymetrów na każdy punkt Handicapu Gry strony. Może on być wykorzystany do wydobycia piłki z obszaru kary, poprawienia trudnego położenia piłki lub do umieszczenia piłki w dołku. Gracze w dowolnym miejscu rundy mogą bez kary przemieścić piłkę w nowe, wybrane przez siebie miejsce i jednocześnie skrócić (obciąć) sznurek o tyle, ile wynosi odległość od miejsca w którym piłka leżała przez przeniesieniem. Obcięte odcinki sznurka nie mogą być wykorzystane powtórnie. Procedurę przemieszczania piłki można wykorzystać dowolną ilość razy, aż do czasu zużycia całej długości sznurka.

 

Texas Scramble
Format rozgrywek golfowych pomiędzy drużynami złożonymi z dwóch, trzech lub czterech graczy (partnerów). Na każdym dołku wszyscy partnerzy wykonują tee shot i wybierają jedną piłkę, którą będą grali dalej. Piłki, które nie zostały wybrane są podnoszone i przenoszone w miejsce wybranej piłki. Następnie wszyscy partnerzy wykonują drugie uderzenie z tego samego miejsca i powtarzają procedurę wyboru aż do umieszczenia dowolnej piłki w dołku. Zazwyczaj podnoszone piłki są odkładane w odległości nie większej niż szerokość karty wyników albo szerokość główki putter’a od położenia wybranej piłki. W Texas Scramble (inaczej niż w klasycznym Scramble) wyznaczony jest limit minimalnej liczby otwarć każdego z partnerów (zwykle 4 lub 6), które muszą być wybrane w trakcie rundy. Texas Scramble może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inna nazwa: Captain’s Choice.

 

Three Ball (Three-Ball)
Format rozgrywek Match Play, w którym rywalizują trzej gracze, każdy grający swoją piłkę. Każdy z graczy rozgrywa indywidualne pojedynki z dwoma pozostałymi, grając dwa odrębne mecze Match Play w trakcie jednej rundy golfa.

 

Threesome
Format rozgrywek golfowych, w którym jeden gracz rywalizuje z drużyną złożoną z dwóch graczy. Gracz pojedynczy gra swoją piłką, gracze z drużyny uderzają jedną piłkę naprzemiennie. Pierwszy gracz drużyny wykonuje tee shot, drugi gracz wykonuje drugie uderzenie, pierwszy trzecie i tak dalej aż do umieszczenia piłki w dołku. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Gracze drużyny naprzemiennie rozpoczynają dołki, więc pierwszy rozpoczyna dołki nieparzyste, a drugi parzyste. Format threesome może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play.

 

V-Par patrz Punktacja Par

 

Wipe Out patrz No Alibis

 

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: kwiecień 2024