Słownik – kije i części kija

Słownik nazw i terminów golfowych w zakresie obejmującym kije i części kija. Hasła są uporządkowane alfabetycznie.

W celu znalezienia poszukiwanego słowa należy:
– użyć dowolnej funkcji szukania (np. Ctrl+F w Windows, Znajdź na stronie w Android lub iOS itp.),
– wybrać odpowiedni zakres liter z Indeksu haseł (poniżej)
– albo po prostu przewinąć tekst do poszukiwanego hasła.

 

A-C   .   C-D   .   E-F   .   G-H   .    I-L  .   M-O   .   P-R   .   S-Ś   .   T-Ż

 

 

Angle of Attack
Kąt natarcia, pod jakim kij uderza piłkę. Jest to kąt pomiędzy płaszczyzną pionową i osią szaftu w momencie uderzania piłki. Wpływa na trajektorię lotu piłki, backspin i długość uderzenia.
zobacz na rysunku…

 

Approach Wedge (AW)
Wedge
przeznaczony do wypełnienia różnicy kątów loft (i długości uderzenia) między pitching wedge’m a sand wedge’m. Zazwyczaj posiada loft w zakresie od 52 do 54 stopni. Inne nazwy to: Attack Wedge, Dual Wedge, Gap Wedge.

 

Attack Wedge patrz Approach Wedge

 

Back patrz Tył Główki

 

Back Edge patrz Tylna Krawędź

 

Back Weighting
Proces obciążania tyłu główki w celu przesunięcia jej środka ciężkości do tyłu, dalej od lica.

 

Baffy
Stara nazwa kija #5 wood.

 

Balance Point
Punkt równowagi – miejsce, w którym masa całego kija lub szaftu jest równo rozłożona po obu stronach punktu podparcia.
zobacz na rysunku…

 

BBGM
Skrót angielskiego określenia “Bottom of Bore to Ground line Measurement”. Jest to odległość od dna otworu na szaft w hosel (hosel bore) do miejsca, w którym przedłużenie szaftu przecina się z powierzchnią podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address). BBGM może być obliczone poprzez odjęcie głębokości otworu hosel (hosel depth) od długości hosel (hosel length).
zobacz na rysunku…

 

Blade¹
Rodzaj puttera w którym tył główki jest blisko lica i jest do niego równoległy.
zobacz na rysunku…

 

Blade²
Rodzaj główki kija iron z jednolitym, stosunkowo gładkim tyłem główki oraz równomiernym rozłożeniem ciężaru całej główki. Przeznaczony zasadniczo dla doświadczonych graczy z uwagi na małą wybaczalność, ale jednocześnie duże możliwości kształtowania trajektorii lotu piłki. Główki blade są zwykle cieńsze od klasycznych główek muscle back, ale czasami są nazywane muscle back.
zobacz na rysunku…

 

Blade³
Inna nazwa Lica

 

Blank Shaft patrz Raw Shaft

 

Blind Bore
Otwór w hosel, w którym szaft nie przechodzi przez całą główkę do stopy.
zobacz na rysunku…

 

Bore-through
Metoda osadzania szaftu, w której szaft przechodzi na wylot przez całą główkę kija golfowego. Tip szaftu jest wtedy widoczny od strony stopy kija.

 

Bore Type
Określenie głębokości montażu szaftu w hosel. Dwa podstawowe typy to: blind bore i bore-through.

 

Bounce
Określenie dotyczące kształtu stopy, w której tylna krawędź znajduje się niżej niż przednia krawędź główki. Zapobiega zbyt głębokiemu wbijaniu się kija w podłoże oraz zatrzymywaniu go przez wysoką trawę.
czytaj więcej o bounce …

 

Bounce Angle
Kąt tworzony między płaszczyzną przedniej i tylnej krawędzi główki a podłożem. Wyrażany w stopniach. Typowy kąt bounce kijów wedge wynosi od 6 do 15 stopni.
czytaj więcej o bounce …

 

Box Grooves patrz U Grooves

 

Brassie
Stara nazwa kija #2 wood.

 

Build-Up Tape
Taśma maskująca (malarska) nakładana na butt szaftu pod gripem w celu pogrubienia gripu. Pojedyncza warstwa taśmy o grubości 0,003-0,004 cala zwiększa zewnętrzną średnicę gripu o ok. 1/128 cala.
zobacz na rysunku …

 

Bulge
Krzywizna lica główki drivera lub wooda w kierunku od heel do toe. Dzięki kształtowi bulge piłka otrzymuje dodatkowe podkręcenie boczne (sidespin), które koryguje kierunek jej lotu po niecentralnym uderzeniu (efekt Magnusa).
zobacz na rysunku…

 

Butt
Grubszy koniec szaftu, na który zakładany jest grip.
zobacz na rysunku…

 

Butt Cap patrz Grip Cap

 

Butt Diameter patrz Średnica Butt

 

Butt Size patrz Średnica Butt

 

Butt Trimming
Przygotowanie szaftu przed montażem gripu polegające na obcięciu określonego fragmentu od strony butt tak, aby uzyskać potrzebną długość i swingweight kija. Butt trimming pozwala na skrócenie szaftu bez istotnej zmiany sztywności (flex).

 

Butt Weight
Obciążenie (zwykle wykonane z ołowiu) umieszczane w butt szaftu.

 

Butt Weighting patrz Counter Balance

 

Camber
Krzywizna stopy główki kija. Stopa może być zaokrąglona (cambered) bocznie od toe to heel, od krawędzi przedniej do tylnej lub w obu tych kierunkach.
zobacz na rysunku…

 

Cavity Back
Rodzaj główki kija iron z wydrążoną częścią tyłu główki i ciężarem rozłożonym na jej obrzeżu. Główki cavity back są łatwo rozpoznawalne przez charakterystyczne wgłębienie na tyle główki i są bardziej wybaczalne od modeli blade² i muscle back.
zobacz na rysunku…

 

Center of Gravity patrz Środek Ciężkości

 

Center of Mass patrz Środek Ciężkości

 

Chipper (Chipping Iron)
Kij przeznaczony do wrzucania (chip) piłki na green z kątem loft między 28 a 43 stopni. Zazwyczaj używany przez początkujących graczy.

 

Ciężar Kija (Total Weight)
Ciężar całkowity zmontowanego kija gotowego do życia, wyrażany w uncjach lub gramach. Inne nazwy: Masa Kija, Total Weight, Static Weight, Overall Weight.

 

Cleek
Stara nazwa kija #4 wood.

 

Club patrz Kij

 

Club Fitting
Korekta różnych elementów kija gofowego dopasowująca kij do golfisty z uwzględnieniem jego wzrostu oraz prędkości i innych elementów swingu.

 

Club Face (Clubface) patrz Lico

 

Club Head (Clubhead) patrz Główka

 

Club Length patrz Długość

 

Club Lie patrz Lie

 

Club Loft patrz Loft

 

Coefficient of Restitution (COR)
Współczynnik odbicia piłki przez lico główki. Wartość COR równa 1,00 oznacza, że piłka odbija się od lica z taką samą prędkością, z jaką została uderzona przez główkę. USGA wprowadziła ograniczenie wartości COR dla kijów do 0,83.

 

Component patrz Część kija

 

Core
Wewnętrzna średnica gripu mierzona w jego otworze na szaft (mouth).

 

 

Core Size
Rozmiar core gripu. Zazwyczaj oznaczany wewnątrz otworu (mouth). Na przykład M60R oznacza standardowy grip męski o rozmiarze .600”, który po założeniu na szaft o średnicy butt .600” stworzy grip o średnicy zewnętrznej w rozmiarze standard męski.
zobacz na rysunku…

 

Counter Balance
Proces obciążania końca butt szaftu w celu zmniejszenia swingweight lub zmiany „czucia” kija. Zwiększa to całkowity ciężar kija i przesuwa jego środek ciężkości w kierunku dłoni i gripu.

 

Crown
Górna część główki kijów typu: driver, wood i hybrid wood. Jest to część, którą widzi golfista ustawiając się do uderzenia (address).
zobacz na rysunku…

 

Cut Shaft
Przycięty szaft po trimmingu, gotowy do montażu kija.

 

Część kija (Component)
Jeden z elementów służących do budowy kija golfowego. Trzy podstawowe części to: główka (head), szaft (shaft) i grip. Inne to: ferrula (ferrule), taśma (grip tape) i żywica epoksydowa (epoxy).
czytaj więcej o kijach …

 

Deep Bore
Otwór hosel którego głębokość jest większa od przeciętnej.
zobacz na rysunku…

 

Deep Face
Główka kija, w której wysokość lica jest większa od przeciętnej. Jest to określenie względne, bez przypisanych wartości liczbowych, ale zazwyczaj oznacza wyższe położenie środka ciężkości, co ułatwia uderzenia o niższej trajektorii lotu piłki.

 

Digger Sole patrz Scoop Sole

 

Długość Hosel (Hosel Length)
Odległość mierzona od górnej krawędzi hosel do punktu, w którym przedłużenie szaftu przecina się z powierzchnią podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address).
zobacz na rysunku…

 

Długość Kija (Length)
Odległość pomiędzy końcami kija golfowego mierzona od krawędzi gripu do punktu, w którym przedłużenie szaftu przecina się z powierzchnią podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address).
czytaj więcej o długości kija …

 

Długość Lica (Face Width)
Poziomy rozmiar obszaru lica (między heel a toe), przeznaczonego do odbijania piłki. Inne nazwy: Face Width, Face Length, Hitting Area.
zobacz na rysunku…

 

Double Sided Tape patrz Grip Tape

 

Dowel patrz Shaft Extension

 

Drewno patrz Wood

 

Driver
Najdłuższy kij w zestawie zaprojektowany do najdalszych uderzeń. Używany zwykle do pierwszego uderzenia z tee na dołkach par 4 i par 5. Kąty loft driverów wynoszą od 7 do 13 stopni.
zobacz na rysunku…

 

Driving Iron
Kij iron z małym kątem loft, zazwyczaj #1 iron.

 

Dual Wedge patrz Approach Wedge

 

Dynamic Lie patrz Effective Lie

 

Dynamic Loft patrz Effective Loft

 

Effective Bounce
Rzeczywisty kąt bounce w chwili uderzenia piłki. Zależny od nominalnego kąta bounce i kąta natarcia kija przy uderzeniu (angle of attack).
czytaj więcej o bounce …

 

Effective Lie
Rzeczywisty kąt lie w chwili uderzenia piłki. Zależny od nominalnego kąta lie, dynamicznego ugięcia szaftu i zamierzonego pochylenia kija przez golfistę.

 

Effective Loft
Rzeczywisty kąt loft w chwili uderzenia piłki. Zależny od nominalnego kąta loft, kąta lie, ustawienia główki (face angle) i kąta natarcia kija przy uderzeniu (angle of attack).

 

End Cap patrz Grip Cap

 

Epoxy
Żywica epoksydowa używana do klejenia główki do szaftu.

 

Extension patrz Shaft Extension

 

Face patrz Lico

 

Face Angle
Ustawienie płaszczyzny lica główki w stosunku do linii celowania. Dla praworęcznego golfisty pozycja prostopadła (square face) oznacza skierowane lica prosto na cel, pozycja otwarta (open face) oznacza ustawienie lica w prawo, a pozycja zamknięta (closed face) oznacza ustawienie lica w lewo od celu.

 

Face Height patrz Wysokość Lica

 

Face Length patrz Długość Lica

 

Face Width patrz Długość Lica

 

Ferrula (Ferrule)
Ozdobny pierścień montowany na szafcie bezpośrednio nad górną krawędzią hosel, zakrywający łączenie szaftu z główką. Pierwotnie przeznaczony tylko do celów estetycznych, ale może również służyć jako wzmocnienie i ochrona grafitowego szaftu.
czytaj więcej o kijach …

 

Flange
Część główki puttera wystająca z jej tyłu, rozciągająca się wzdłuż podłoża od przedniej krawędzi do tyłu.
zobacz na rysunku…

 

Flat Lie
Kąt lie stosunkowo mniejszy, bardziej płaski niż w oryginalnej specyfikacji kija.
czytaj więcej o kącie lie …

 

Flatstick
Slangowa nazwa puttera.

 

Flatter
Kij
golfowy z flat lie.
zobacz na rysunku…

 

Flex
Określenie podatności na zginanie (sztywność) szaftu kija golfowego pod wpływem sił działających na niego podczas swingu (zamachu) golfowego. Zazwyczaj oznaczany przy użyciu litery.
czytaj więcej o sztywności szaftu …

 

Flex Point patrz Kick Point

 

Forgiveness
Cecha kija golfowego wskazująca, jak bardzo łagodzi on skutki nieczystego uderzenia. Kij bardziej wybaczalny, czyli bardziej forgiving, lepiej zachowuje zamierzoną trajektorię lotu piłki po uderzeniu piłki innym miejscem niż środek lica.

 

Frequency Matching
Proces dobierania sztywności szaftów poszczególnych kijów w zestawie dopasowujące je do prędkości swingu golfisty.

 

Front Edge patrz Przednia Krawędź

 

Gap Wedge patrz Approach Wedge

 

Gear Effect
Efekt wywoływany przez krzywiznę lica drivera lub wooda, która przy uderzenia nadaje piłce boczne podkręcenie (sidespin). Efekt ten powoduje skręcanie piłki w trakcie lotu w kierunku planowanego celu mimo niecentralnego uderzenia bokiem lica (toe albo heel).

 

Główka (Head)
Najcięższa część kija golfowego przymocowana do dolnego końca szaftu (po przeciwnej stronie niż grip), która uderza w piłkę i przekazuje jej energię swingu (zamachu).
czytaj więcej o kijach …

 

Golfclub patrz Kij

 

Gooseneck
Kij
(putter lub iron) z wyjątkowo dużym offsetem.

 

Górna Krawędź (Top Edge)
Krawędź główki między heel a toe, widziana od góry przez golfistę przy ustawieniu kija do uderzenia (address). Inne nazwy: Top Edge, Topline.
zobacz na rysunku…

 

Grind
Specjalnie formowany kształt stopy, występujący w niektórych kijach wedge, który przez obrót kija pozwala na uzyskanie zmiany rzeczywistego kata bounce i loft. Różne profile grind są projektowane do uzyskania różnych efektów. Na przykład grind może umożliwiać otwieranie główki kija bez podnoszenia przedniej krawędzi główki, co pozwala na wykonanie bardziej pionowych uderzeń przy zachowaniu niezmienionego bounce.

 

Grip
Część kija golfowego, za którą golfista trzyma kij.
czytaj więcej o gripie …

 

Grip Cap
Korek z tworzywa sztucznego lub gumy stanowiący zakończenie gripu. Inne nazwy: Butt Cap, End Cap.
zobacz na rysunku…

 

Grip Diameter patrz Grubość Gripu

 

Grip Size patrz Grubość Gripu

 

Grip Tape
Taśma nakładana na szaft w celu przymocowania gripu do szaftu. Jest pokryta z obu stron klejem, który jest aktywowany rozpuszczalnikiem lub wodą. Zazwyczaj dostępna w paskach i rolkach o szerokości 2 cali lub ¾ cala. Inne nazwy: Two-Sided Tape, Double Sided Tape.
zobacz na rysunku …

 

Grooves
Poziome wgłębienia (rowki) nacinane na licu główki nadające wsteczną rotację (backspin) piłce. Grooves podczas uderzenia przytrzymują powierzchnię piłki i powodują podkręcenie przy kontakcie piłki z licem kijów iron. W driverach i woodach są symboliczne. W przeszłości wgłębienia miały kształt V (V Grooves), współcześnie najczęściej są wykonywane w kształcie U (U Grooves).
zobacz na rysunku…

 

Grubość Gripu (Grip Diameter)
Średnica gripu zainstalowanego na szafcie mierzona 2 cale od krawędzi gripu.
czytaj więcej o gripie …

 

Head patrz Główka

 

Heel
Strona główki kija przylegająca do hosel, tam gdzie główka jest przymocowana do szaftu.
zobacz na rysunku…

 

Heel-Toe Weighted
Określenie główki, w której masa jest rozłożona przy heel i toe. Zwiększa to moment bezwładności główki i zmniejsza skutki niedokładnych trafień piłki.

 

Hitting Area see Długość Lica

 

Hosel
Część główki kija, która łączy ją z szaftem, znajduje się między heel a ferrulą. Inna nazwa: Neck.
zobacz na rysunku…

 

Hosel Bore
Otwór na szaft w części hosel główki kija.
zobacz na rysunku…

 

Hosel Depth
Odległość od górnego końca hosel do dna otworu hosel bore. Inna nazwa: Hosel Bore Depth, Insertion Depth.
zobacz na rysunku…

 

Hosel Inside Diameter (Hosel ID)
Wewnętrzna średnica otworu hosel. Zazwyczaj podawana w tysięcznych częściach cala (0.335″, 0.350″, 0.410″, 0.370″). Inna nazwa: Hosel Bore Diameter.
zobacz na rysunku…

 

Hosel Length patrz Długość Hosel

 

Hybryd, Hybryda (Hybrid Club)
Kij łączący właściwości kijów wood i iron. Kije Hybryd zazwyczaj zastępują długie iron (long iron) i mają ich długość, ale główka jest podobna do kijów wood, łącznie z ich szeroką stopą i nisko położonym środkiem ciężkości. Są łatwiejsze w użyciu od długich iron i dają lepszą kontrolę przy uderzeniu. Lico kija hybrid może być płaskie i wtedy są one nazywane Hybrid Iron, albo wypukłe poziomo (bulge) oraz pionowo (roll¹) i wówczas są nazywane Hybrid Wood. Inne nazwy to: Rescue, Utility Club, Hybrid Iron, Hybrid Wood.
zobacz na rysunku…

 

Hybrid Iron patrz Hybryd

 

Hybrid Wood patrz Hybryd 

 

Insertion Depth patrz Hosel Depth

 

Iron
Kij
z metalową główką i stosunkowo wąską stopą, o kącie loft zwykle pomiędzy 16 i 44 stopni. Różne wartości loft pozwalają na uderzenia piłki na różne odległości, charakterystyczne dla poszczególnych kijów.
zobacz na rysunku …

 

Keel Sole
Stopa główki kija wood uformowana w kształcie litery „V”, co umożliwia obniżenie środka ciężkości główki.

 

Kick Point
Najbardziej elastyczne miejsce szaftu. Niższy Kick Point (bliżej główki) sprawia, że lot piłki jest bardziej pionowy (wyższy). Inne nazwy: Flex Point, Bend Point.

 

Kij
Narzędzie przeznaczone do uderzania piłki golfowej. Kij składa się z trzech głównych elementów: główki, szaftu i gripu. Typy kijów to: wood, hybryd, iron, wedge i putter.
czytaj więcej o kijach …

 

Launch Angle
Kąt pionowy pomiędzy kierunkiem ruchu piłki a płaszczyzną poziomą bezpośrednio po oderwaniu się piłki od lica główki.

 

Lead
Proszek ołowiany lub element z ołowiu używany do zmian swingweight, umieszczany wewnątrz szaftu lub przymocowany do główki.

 

Leading Edge patrz Przednia Krawędź

 

Length patrz Długość

 

Lico (Face)
Część główki kija która uderza piłkę (ma bezpośredni kontakt z piłką). Inne nazwy: Face, Club Face, Clubface.
zobacz na rysunku…

 

Lie
Kąt między szaftem a podłożem w normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address). Podawany w stopniach. Inne nazwy: Lie Angle, Club Lie.
czytaj więcej o kącie lie …

 

Lob Wedge (LW)
Kij wedge o dużym kącie loft, zazwyczaj 59 albo 60 stopni (czasami więcej), przeznaczony do wysokich, miękkich uderzeń na nieduże odległości

 

Loft
Kąt pomiędzy płaszczyzną lica główki a płaszczyzną prostopadłą do podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address). Podawany w stopniach. Większy kąt loft sprawia, że uderzenie jest krótsze i bardziej pionowe, z większym podkręceniem wstecznym (backspin). Inne nazwy: Loft Angle, Club Loft.
czytaj więcej o kącie loft …

Long Irons
Kije iron o najmniejszym kącie loft, o numerach #2, #3, i #4. Zazwyczaj loft nie przekracza 25 stopni.

 

Low profile patrz Shallow Face

 

Mallet
Rodzaj puttera wyposażony w dużą główkę, w której tył główki jest odsunięty od lica.
zobacz na rysunku…

 

Mashie
Stara nazwa kija #5 iron.

 

Mashie Iron
Stara nazwa kija #4 iron.

 

Mashie Niblick
Stara nazwa kija #7 iron.

 

Masking Tape patrz Build-up Tape

 

Mid Iron¹
Stara nazwa kija #2 iron.

 

Mid Irons²
Współczesne kije iron tworzące środek zestawu, o numerach #5, #6, i #7. Zazwyczaj posiadające loft od 25 do 38 stopni. Przeznaczone do dokładnych uderzeń na green z większych odległości.

 

Mid Mashie
Stara nazwa kija #3 iron.

 

Moment Bezwładności (Moment of Inertia, MOI)
Wartość momentu bezwładności (oporu) obiektu przy wprawianiu go w ruch obrotowy wokół zadanej osi obrotu. Większa wartość MOI wymaga użycia większej siły do wprawienia obiektu w ruch obrotowy.

 

MOI Główki
Wartość momentu bezwładności główki kija wokół jej środka ciężkości. Jest to jedna z właściwości określonego typu główki związana z jej „wybaczalnością” (forgiveness). Większy MOI główki sprawia, że ma ona mniejszą tendencję do skręcania przy niecentralnych uderzeniach, co przekłada się na mniejszą stratę w długości lotu piłki.

 

MOI Kija
Wartość momentu bezwładności kija wokół jego końca butt. Używana w procesie dopasowania kijów, polegającym na ujednoliceniu siły (wysiłku), której musi użyć golfista do wykonania uderzenia (swing) dla wszystkich kijów w zestawie. Prawidłowa wartość MOI kija musi być określona indywidualnie dla każdego golfisty.
czytaj więcej o MOI kija …

 

Moment of Inertia (MOI) patrz Moment Bezwładności

 

Mouth
Otwór na cieńszym końcu gripu, w który wkładany jest szaft podczas instalacji gripu. Na wewnętrznej stronie zazwyczaj umieszczana jest informacja o rozmiarze (core size).
zobacz na rysunku…

 

Muscle Back
Rodzaj główki kija iron z ciężarem umieszczonym na dolnej połowie główki i/lub bezpośrednio za jej środkiem ciężkości. Używane przez doświadczonych graczy z powodu znakomitego „czucia” i możliwości kształtowania uderzenia przy mniejszej wybaczalności kija. Główki muscle back są nieco grubsze od główek blade² i zdecydowanie różne od modeli cavity back i perimeter weighted.
zobacz na rysunku…

 

Natural Bending Position (NBP)
Kierunek, w którym szaft jest najbardziej giętki (najmniej sztywny) przy obracaniu go o 360 stopni wokół osi. Wynika to z różnic w sztywności szaftu przy zginaniu go w różnych kierunkach.

 

Neck patrz Hosel

 

Niblick
Stara nazwa kija #8 lub #9 iron, odpowiadającego mniej więcej współczesnemu kijowi wedge.

 

Offset
Odległość od najbardziej wysuniętego do przodu punktu hosel do przedniej krawędzi lica główki. Offset pomaga graczowi we właściwym skierowaniu główki w kierunku celu, daje dodatkowy czas do uzyskania prostopadłego ustawienia główki (square) podczas swingu oraz redukuje pokręcenie boczne (sidespin) nadawane piłce przy uderzeniu.
zobacz na rysunku…

 

Onset (Negative Offset)
Konstrukcja główki kija, w której przednia krawędź wystaje przed najbardziej wysunięty do przodu punkt hosel.
zobacz na rysunku…

 

Overall Weight patrz Ciężar Kija

 

Oversize Iron
Kij iron z dużym licem główki: wysokość lica większa niż 43mm i długość lica większa niż 75 mm.

 

Perimeter Weighted Iron
Rodzaj kija iron z centralnie położonym środkiem ciężkości główki, przy jednoczesnym rozłożeniu dużej części ciężaru na jej obrzeżu, co pozwala na zwiększenie wymiarów sweet spot.
zobacz na rysunku…

 

Pitching Wedge (PW)
Kij wedge o najmniejszym kącie loft (wśród kijów wedge), zazwyczaj pomiędzy 44 a 49 stopni. Przeznaczony do wysokich uderzeń na green.

 

Progressive Offset Irons
Zestaw kijów iron, w którym dłuższe kije mają większy offset, a krótsze mniejszy.

 

Przednia Krawędź (Leading Edge)
Krawędź główki kija golfowego pomiędzy licem a stopą. Zazwyczaj ustawiana prostopadle do planowanego kierunku lotu piłki przy ustawianiu się do uderzenia.
zobacz na rysunku…

 

Pureing patrz Spine Alignment

 

Putter
Kij
przeznaczony do uderzenia piłki na greenie tak, aby potoczyła się po podłożu i wpadła do dołka¹.
zobacz na rysunku…

 

Radius
Krzywizna przedniej krawędzi główki widziana przez golfistę przy patrzeniu na główkę z góry przy ustawieniu kija do uderzenia (address).

 

Raw Shaft
Nieprzycięty szaft w stanie fabrycznym, przed trimmingiem i montażem główki. Inna nazwa: Blank Shaft.

 

Rescue, Rescue Club patrz Hybryd

 

Rocker Sole
Stopa
główki o zaokrąglonej powierzchni (camber).

 

Roll¹
Krzywizna lica główki drivera lub wooda w kierunku od stopy do crown. Roll nadaje piłce podkręcenie (spin) poprawiające tor jej lotu.
zobacz na rysunku…

 

Sand Wedge (SW)
Kij wedge ze średnim kątem loft (wśród kijów wedge), zazwyczaj pomiędzy 52  a 56 stopni. Zazwyczaj posiada duży bounce I jest używany do uderzeń z piachu i głębokiego rough.

 

Scoop Sole
Stopa
główki, w której przednia krawędź jest niżej niż tylna krawędź. Inna nazwa: Digger Sole.

 

Scoring
Oznaczenia na licu główki wykonane jako elementy dekoracyjne albo ułatwiające ustawienie kija.  Najczęściej są to linie, kropki, okręgi i trójkąty.

 

Shaft Butt patrz Butt

 

Shaft Extension
Element z twardego materiału (np. stal, aluminum, twarde tworzywo sztuczne) wkładany w butt szaftu w celu przedłużenia kija.
zobacz na rysunku …

 

Shaft Spinning patrz Spine Alignment

 

Shaft Tip patrz Tip

 

Shallow Face
Główka
kija, w której wysokość lica jest mniejsza od przeciętnej. Jest to określenie względne, bez przypisanych wartości liczbowych, ale zazwyczaj oznacza niższe położenie środka ciężkości, co ułatwia uderzenia o wyższej trajektorii lotu piłki.

 

Short Irons
Kije iron o największym kącie loft, o numerach #8 i #9. Zazwyczaj loft jest większy od 39 stopni. Przeznaczone do dokładnych uderzeń na green z niedużej odległości.

 

Sole patrz Stopa

 

Sole Camber patrz Camber

 

Sole Weighted Iron
Rodzaj kija iron z ciężarem umieszczonym w przy stopie główki, w efekcie środek ciężkości główki jest umieszczony nisko, co umożliwia łatwiejsze podnoszenie piłki (wyższe uderzenie).

 

Sole Width patrz Szerokość Stopy

 

Spade Mashie
Stara nazwa kija #6 iron.

 

Spine
Kierunek, w którym szaft ma największą sztywność przy obracaniu go o 360 stopni wokół osi. Wynika to z różnic w sztywności szaftu przy zginaniu go w różnych kierunkach.

 

Spine Alignment
Proces polegający na znalezieniu spine i NBP dla szaftu, a następnie ustawieniu go w hosel główki w taki sposób, aby podczas swingu zginał się tylko w kierunku celowania. Istnieje kilka sposobów ustawiania, ale najpopularniejsze jest ustawienie płaszczyzny NBP w kierunku celowania. Inne nazwy: Shaft Spinning, Pureing

 

Spoon
Stara nazwa kija #3 wood.

 

Square Grooves patrz U Grooves

 

Static Weight patrz Ciężar Kija

 

Stopa (Sole)
Spodnia część główki kija golfowego, która ma kontakt z podłożem przy ustawianiu kija do uderzenia (address).
zobacz na rysunku…

 

Sweet Spot
Obszar na licu główki, który przy uderzeniu przekazuje piłce najwięcej energii, pozwalając na uzyskanie najdłuższych i precyzyjnych uderzeń. Trafienie w piłkę inną częścią lica powoduje skrócenie odległości i zmianę kierunku lotu piłki.
zobacz na rysunku…

 

Swingweight
Wartość określająca rozkład masy kija golfowego w stosunku do ustalonego punktu podparcia. Wartość Swingweight wyraża w umownej skali masę kija odczuwaną przez golfistę podczas swingu i nie jest bezpośrednio zależna od ciężaru całego kija. Inne nazwy: Swing Weight, Swinging Weight.
czytaj więcej o swingweight …

 

Szaft (Shaft)
Część kija golfowego w kształcie długiej rurki (okrągłej w przekroju), która łączy główkę i grip. W większości przypadków szafty są metalowe lub grafitowe.
czytaj więcej o kijach …

 

Szerokość Stopy (Sole Width)
Odległość między przednią a tylną krawędzią główki kija. Węższa stopa jest lepsza przy uderzeniach z twardszego podłoża, szersza łatwiej podnosi piłkę przy uderzeniach z podłoża miękkiego.
zobacz na rysunku…

 

Średnica Butt (Butt Diameter)
Średnica zewnętrzna grubszego końca szaftu, na który zakładany jest grip. Zazwyczaj określana w tysięcznych częściach cala (np. .600″, .580″).
zobacz na rysunku…

 

Średnica Gripu patrz Grubość Gripu

 

Środek Ciężkości (CG)
Pojęcie fizyczne oznaczające punkt przyłożenia wypadkowej sił ciężkości działających na przedmiot w dowolnym ich położeniu w przestrzeni.
– w przypadku CG główki kija, niżej położony środek ciężkości ułatwia uzyskanie stromej trajektorii lotu piłki.
– w przypadku CG całego kija, niżej położony środek ciężkości zwiększa swingweight i MOI kija.
Inne nazwy: Center of Gravity, Center of Mass.
zobacz na rysunku…

 

Taśma dwustronna patrz Grip Tape

 

Third Wedge
Kij wedge (trzeci w zestawie) inny niż pitching wedge i sand wedge. Może to być Approach, Attack, Dual, Lob albo inny Wedge.

 

Tip
Węższy koniec szaftu, do którego mocowana jest główka kija.
zobacz na rysunku…

 

Tip Diameter
Średnica zewnętrzna cieńszego końca szaftu. Zazwyczaj określana w tysięcznych częściach cala (np. .370″, .355″).

 

Tip Pin patrz Tip Weight

 

Tip Size patrz Tip Diameter

 

Tip Stiff
Szaft, w którym fragment przy końcu tip jest sztywniejszy niż pozostała część szaftu.

 

Tip Trimming
Proces przygotowania szaftu do montażu główki polegający na obcięciu określonego fragmentu od strony tip tak, aby uzyskać potrzebną sztywność (flex) kija. Informacje o długości obcinanego fragmentu są dostarczane przez producenta szaftu w postaci tabel. Inna nazwa: Tipping.

 

Tip Weight
Nieduży element z ciężkiego metalu (zwykle ołowiu), który jest wkładany do wnętrza szaftu przy jego tipie przed przymocowaniem główki. Zwiększa to całkowity ciężar kija i jego swingweight. Inna nazwa: Tip Pin

 

Tipping patrz Tip Trimming

 

Toe
Strona główki kija najdalej odsunięta od hosel i szaftu.
zobacz na rysunku…

 

Toe Height
Odległość od stopy do crown lub górnej krawędzi mierzona przy toe główki.
zobacz na rysunku…

 

Top Edge patrz Górna Krawędź

 

Top Line patrz Górna Krawędź

 

Torque
Odporność szaftu na skręcanie. Większa wartość torque oznacza większą podatność na skręcanie. Dla silniejszych graczy przeznaczone są szafty z mniejszym torque.

 

Total Weight patrz Ciężar Kija

 

Trailing Edge patrz Tylna Krawędź

 

Trimming
Przygotowanie surowego szaftu (raw shaft) do montażu poprzez tip trimming i/lub butt trimming.

 

Tungsten
Proszek wolframowy lub element z wolframu (albo zawierający wolfram) używany do zmian swingweight, umieszczany wewnątrz szaftu lub przymocowany do główki.

 

Two-Sided Tape patrz Grip Tape

 

Tylna Krawędź (Trailing Edge)
Krawędź stopy znajdująca się z tyłu główki, na styku stopy i tyłu główki (Back). Inne nazwy: Back Edge, Trailing Edge.
zobacz na rysunku…

 

Tył Główki (Back)
Tylna powierzchnia główki kija, przeciwna do lica.
zobacz na rysunku…

 

U Grooves
Rowki na licu główki o przekroju w kształcie litery U. Inne nazwy: Box Grooves, Square Grooves.
zobacz na rysunku…

 

Upright Lie
Kąt lie stosunkowo większy, bardziej pionowy niż w oryginalnej specyfikacji kija.
czytaj więcej o kącie lie …

 

Upright
Kij
golfowy z upright lie.
czytaj więcej o kącie lie …

 

Utility Club patrz Hybryd

 

Utility Wedge patrz Third Wedge

 

Wedge
Kij podobny do krótkiego iron z dużym kątem loft, przeznaczony do krótkich, wysokich uderzeń. Wartości kąta loft mogą się różnić, od pitching wedge (standardowo od 44 stopni) do lob wedge (nawet do 65 stopni). Kije wedge są produkowane w dużym asortymencie typów, kształtów i nazw (Approach, Attack, Pitching, Sand, Lob, Third, Utility, Gap I inne Wedge), w zależności od ich przeznaczenia i producenta.
zobacz na rysunku …

 

Weight patrz Ciężar Kija

 

Wood
Kij
z owalną główką przeznaczony do długich uderzeń.
zobacz na rysunku…

 

Workability
Cecha kija golfowego wskazująca, jak bardzo kij pozwala graczowi na zamierzone kształtowanie trajektorii lotu piłki (np. draw lub fade).

 

Wrist to floor (WTF)
Wysokość nadgarstka golfisty nad podłogą (wrist to floor) używana do statycznego dopasowania długości kija.
czytaj więcej o dopasowaniu długości kija …

 

Wysokość Lica (Face Height)
Odległość od stopy do crown mierzona na środku lica, w miejscu przeznaczonym do odbijania piłki.
zobacz na rysunku…

 

Vent Hole
Otwór w środku grip cap, umożliwiający wydostanie się powietrza z szaftu podczas zakładania gripu.
zobacz na rysunku…

 

V Grooves
Rowki na licu główki o przekroju w kształcie litery V.
zobacz na rysunku…

 

Volume
Liczbowe określenie wielkości główki kija wood, podawane jako objętość płynu wypieranego przez główkę po zanurzeniu. Wyrażane w centymetrach sześciennych (cc).

 

Żelazo patrz Iron

 

Żywica epoksydowa patrz Epoxy

 

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: luty 2021