Narodowe wersje WHS

Celem wprowadzenia systemu WHS (World Handicap System) jest ujednolicenie prowadzenia handicapów graczy we wszystkich krajach świata. Jednocześnie system pozwala na drobne różnice narodowe. Dostosowuje reguły do lokalnych tradycji golfowych i przyzwyczajeń graczy. Wszystkie Krajowe Związki Golfowe decydowały o tym, jakie opcje będą obowiązywały na ich terytoriach (obszarach jurysdykcji).

Lista tych opcji obejmuje:

  • Formaty gry kwalifikowane do celów handicapowych (stoke play, Stableford, zawody Par / Bogey, match play, Maximum Score, gra truniejowa i pozaturniejowa)
  • Wymóg wstępnej rejestracji rundy pozaturniejowej (tak, nie)
  • Liczba rozegranych dołków wymagana do zakwalifikowania wyniku do celów handicapowych (18 dołków, 9 dołków, minimum 10 dołków)
  • Liczba wyników potrzebnych, aby przydzielić Handicap Początkowy
  • Procedury akceptacji przy podwyższaniu Handicapu
  • Stosowanie odrębnych procedur podwyższania Handicapu dla graczy z wysokim handicapem (opcje dla zakresu 26,5 – 54,0 lub 36,0 – 54,0)

 

Jedyne znaczące odstępstwo od reguł globalnych wprowadziły kraje CONGU: Wielka Brytania i Irlandia. W tych krajach Handicap Pola jest obliczany w odmienny sposób. Więcej szczegółów w zakładce Course Handicap oraz w brytyjskim wydaniu Reguł.

 

Reguły Handicapowe WHS po polsku

Reguły WHS

Wiele Związków Narodowych przetłumaczyło Reguły Handicapowe na własne języki i wydało je w wersji dostosowanej do zasad ustalonych na ich terytorium. Poniżej przedstawiono kilka przykładów pobranych z oficjalnych stron internetowych związków i organizacji golfowych:

Ścieżka menu:

aktualizacja: luty 2021