Kalkulatory golfowe

arytmetyczna strona golfa

Zmiany w CR i SR polskich pól w 2022

W 2022 roku zmieniona została kalibracja (współczynniki Course Rating i Slope Rating – CR i SR) kilku pól golfowych w Polsce. Jak zwykle w niektórych przypadkach zmiany są nieznaczne, ale w innych istotnie wpływają na Handicap Gry, czyli liczbę uderzeń handicapowych otrzymywanych przez golfistę podczas rundy. Otwarto jedno 18 dołkowe pole Black Water Links. Pole Toya

Ile piwa można wypić na polu?

Widząc na filmach „mocno rozbawionych” graczy wiele razy zastanawiałem się, ile piwa można wypić na polu i kiedy potem wrócić do domu samochodem. Niezależnie od ogólnego sensu picia alkoholu, a na polu w szczególności, odpowiedź zależy od wielu czynników. Przygotowałem więc kalkulator, który pomaga oszacować stężenie alkoholu we krwi i czas, który musi upłynąć przed

Obliczanie Handicapu Początkowego

Obliczanie Handicapu Początkowego (pierwszego Handicapu WHS) w Europie kontynentalnej odbywa się na podstawie minimum jednego wyniku rundy uzyskanego na 18 lub na 9 dołkach. Na innych kontynentach i na wyspach brytyjskich minimum stanowią 3 wyniki 18 dołkowe lub 6 wyników 9 dołkowych. Zasady obliczeń wg Reguł Handicapowych opisane są w zakładce Handicap Początkowy. Obliczenie Nadwyżki

Obliczanie wyniku rundy golfa

Uniwersalna karta wyników (scorecard) umożliwia obliczanie wyniku rundy golfa na dowolnym polu. Pozwala na wpisanie danych dowolnego pola golfowego. Na podstawie liczby uderzeń wykonanych na poszczególnych dołkach oblicza: wynik Stroke Play – brutto i netto punkty Stableford netto – Stableford standardowy i zmodyfikowany wynik Par Competition – brutto i netto dane do Systemu Handicapowego WHS

Black Water Links – nowe pole w Polsce

Nowe, 18 dołkowe pole golfowe, Black Water Links, położone w miejscowości Rumianek niedaleko Poznania właśnie zostało otwarte do gry. Mimo pozornej prostoty pole jest zaprojektowane tak, aby karać za niedokładne uderzenia: – bunkry rozmieszczone są w „grających” miejscach, – bujny rough czeka na wszystkie piłki spadające z fairway’a Dla graczy szczególnie istotny jest rozsądny wybór

Aktualizacja CR i SR polskich pól golfowych

W 2021 roku wiele polskich pól zostało ponownie skalibrowanych i zaktualizowało swoje współczynniki trudności CR i SR (Course Rating i Slope Rating). W niektórych przypadkach zmiany są nieznaczne, ale czasami istotnie wpływają na Handicap Gry (liczbę uderzeń handicapowych) i wyniki rund uwzględniane przy aktualizacji Handicapu. Aktualna tabela kalibracji z danymi wszystkich polskich pól dostępna jest

Aktualizacja kalkulatora obliczającego Handicap WHS

Do niedawna nasze kalkulatory obliczające Handicap WHS i Handicap początkowy nie przyjmowały wartości wprowadzanych Nadwyżek Handicapowych mniejszych od 1,0. Przyczyną były ograniczenia zastosowanych narzędzi przeliczających. Po wprowadzonych zmianach kalkulatory przyjmują już pełen zakres wartości. Jedynym ograniczeniem jest rozsądny zakres możliwych do uzyskania Nadwyżek Handicapowych (-20 …. 144). Zmodyfikowane kalkulatory można wypróbować tu: Kalkulator wartości Handicapu

Nowy limit długości kijów golfowych w 2022

Oficjalne reguły dotyczące kijów golfowych (The Equipment Rules) dopuszczają do gry kije nie dłuższe niż 48 cali (121,9 cm). Ograniczenie to nie dotyczy putterów. Od początku 2022 roku została wprowadzona przez USGA i R&A nowa modelowa reguła lokalna G-10 (Model Local Rule G-10) . Reguła to pozwala na (ale NIE NAKAZUJE) ograniczenie przez Komitet długości

Podsumowanie 2021 roku

Dzień dobry, Miło mi poinformować, że w 2021 roku stronę golf.okrasa.eu odwiedziło ponad 100 000 golfistów ze 166 krajów. Z Polski było to prawie 5 500 odwiedzających, co stanowi 85% liczby członków Polskiego Związku Golfa. Bardzo dziękuję wszystkim odwiedzającym. Będę nadal starał się, aby prezentowane informacje były interesujące i przydatne. W nowym 2022 roku życzę

Przeliczanie jednostek miary

W obliczeniach golfowych często wymaganie jest przeliczanie jednostek miary. Wynika to z przyzwyczajeń użytkowników i tradycji dominującej w poszczególnych krajach i rejonach świata. Przeliczanie zawsze wymaga znajomości wzorów i współczynników konwersji. W zakładce Przeliczniki dostępne są kalkulatory przeliczające różne jednostki miar: metryczne imperialne (brytyjskie, anglosaskie) inne stosowane w różnych dziedzinach Niektóre konwertery dotyczą wielkości specyficznych

Długość kija – porównanie czterech różnych metod dopasowania

Właściwa długość kija golfowego ma zasadnicze znaczenie dla komfortu gry i skutecznego uderzania piłki. Oczywiście najskuteczniejszą metodą doboru długości jest dynamiczny fitting u specjalisty. Jednakże dla większości amatorów wystarczające jest dopasowanie na podstawie obliczeń. W zakładce Dopasowanie długości kija dostępny jest opis i kalkulator czterech różnych metod dobierania długości kija golfowego w zależności od wymiarów

Handicap gry w match play

Zasady stosowania handicapu WHS w rozgrywkach match play różnią się od handicapu w grze stroke play. Krótki opis tych zasad i prosty kalkulator powinien wyjaśnić większość wątpliwości. Szczegóły dostępne są w zakładce Handicap / Handicap WHS / Handicap w Match Play.

Kalkulatory golfowe

Dzień dobry, kalkulatory golfowe i inne przydatne informacje o golfie można znaleźć przy użyciu  MENU głównego albo pola „Wyszukaj”. Menu w prawym pasku bocznym umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich kalkulatorów: Konwertery / przeliczniki różnych jednostek System WHS: Handicap gracza, Handicap Gry, Nadwyżka Handicapowa itp. Punktacja: Stroke Play – Stableford i Match Play Kij golfowy: Swingweight,