Zmiana MOI

Wartość MOI całego kija golfowego może być zmieniana na kilka sposobów. Można to wykonać przez zwiększanie (lub zmniejszanie):

Zazwyczaj masa główki jest zwiększana poprzez naklejanie taśmy ołowianej na tyle główki lub dookoła hosel albo poprzez dodanie obciążenia (ołowianego lub wolframowego) wewnątrz tipu szaftu. Zmniejszanie masy główki jest trochę trudniejsze i może być uzyskane przez nawiercanie tyłu główki albo nawiercanie dna otworu w hosel.

 

Kalkulator poniżej oblicza zmianę MOI całego kija po wprowadzeniu korekt masy i długości. Rysunek na dole tej strony pokazuje jak zmierzyć odległość środka ciężkości od końca kija.

 

 

UWAGA:
  • Wynik obliczeń oparty o prawidłowe pomiary jest dobrym przybliżeniem rzeczywistości, ale wciąż jest to tylko przybliżenie. Ryzyko związane z wykorzystaniem wyników leży po stronie obliczającego.

 

Środek ciężkości kija golfowego

 

powrót do: Kij golfowy
powrót do: Moment bezwładności

aktualizacja: listopad 2017