Moment bezwładności

Istnieje kilka różnych momentów bezwładności (MOI – ang. Moment of Inertia), które wpływają na zachowanie kija golfowego, ale dla odczuć gracza przy uderzeniu najważniejszy jest moment bezwładności przy obracaniu całego kija wokół jego końca (butt).

MOI całego kija jest fizyczną miarą oporu kija odczuwaną przez golfistę przy jego przyspieszaniu podczas swingu od miejsca największego odchylenia (cock) do wypuszczenia go po uderzeniu piłki (release). Jest to zasadnicza wielkość fizyczna, która determinuje sposób poruszania się kija przy uderzaniu.

Wartość MOI zależy od masy i odległości od osi, wokół której ta masa jest obracana. Liczbowo, moment bezwładności jest obliczany jako suma iloczynów masy i kwadratów ich odległości od osi obrotu dla wszystkich punktów materialnych (małych fragmentów) kija.

MOI

Wszystkie części kija mają swoje momenty bezwładności. Większy MOI sprawia, że do przyspieszenia ruchu obrotowego kija potrzebna jest większa siła. Podczas uderzeniu kij obraca się mniej więcej naokoło nadgarstków gracza, dlatego do obliczeń przyjmuje się, że osią obrotu jest butt kija.

Im dłuższy jest kij i cięższe jego części (główka, szaft itp.) tym większy jest MOI całego kija. Podobnie krótszy kij i lżejsze części powodują zmniejszenie MOI kija.

Moment bezwładności jest wyrażany w jednostkach masy-razy-odległość-kwadrat. Różni specjaliści od kijów używają jednostek: kilogramy*cale² lub kilogramy*centymetry².

Podstawowe różnice między Swingweight a MOI kija są opisane tutaj.

 

planowanie MOI kija golfowego obliczanie jak obliczyć

pomiar MOI kija golfowego jak zmierzyć sprawdzić

dopasowanie korygowanie zmiana MOI kija golf

 

powrót do: Kij golfowy

aktualizacja: listopad 2017