Kąt loft

Nominalny kąt loft

Lotf (loft kija golfowego, kąt loft) jest kątem pomiędzy licem (face) główki kija a pionową płaszczyzną przechodzącą przez szaft. Jest to pokazane ma rysunku poniżej. Kąty loft kijów golfowych podawane są w stopniach.

Kąt loft

Kąt loft kija ma decydujące znaczenie dla długości uderzenia i rodzaju trajektorii lotu piłki. Większy kąt loft wiąże się z wyższą trajektorią i mniejszą długością lotu piłki.

 

Typowe wartości kąta loft

Nie ma żadnej oficjalnej reguły, która wiązałaby kąt loft z numerem kija. Wartości kątów loft poszczególnych kijów różnią się w zależności od producenta, a nawet modelu kija.

Typowe wartości kąta loft:

Większość golfistów używa zestawów, w których kąt loft poszczególnych kijów iron (żelaz) różni się o 3 stopnie, a loft kijów wedge o 4 stopnie. Pozwala to na uzyskanie ok. 10 metrów różnicy w długości uderzenia sąsiednimi kijami. Wartości loft drivera, kijów wood i hybryd są dobierane przez gracza indywidualnie, odpowiednio do jego umiejętności i preferencji.

 

powrót do: Kij golfowy

aktualizacja: lipiec 2016