Długość kija

Definicje długości kija

Oficjalnie, według przepisów golfowych, długość kijów typu wood i iron jest mierzona, kiedy kij leży na płaskiej powierzchni a stopka główki kija nachylona jest w stosunku do podłoża pod kątem 60 stopni. Długość kija stanowi odległość mierzona od końca uchwytu wzdłuż osi trzonka lub prostego jej przedłużenia od punktu, w którym przecinają się płaszczyzny stopki i podłoża. Długość putterów stanowi odległość mierzoną od końca uchwytu wzdłuż osi trzonka lub prostego jej przedłużenia do stopki kija. Całkowita długość kija musi wynosić co najmniej 18 cali (457 mm), do stopki kija i – za wyjątkiem putterów – nie może być dłuższy niż 48 cali (1219 mm).

Jednakże z uwagi na różne kąty lie różnych kijów w praktyce bardziej odpowiednia jest definicja: długość kija golfowego to odległość mierzona od krawędzi gripu (butt) do punktu, w którym przedłużenie szaftu w dół przecina powierzchnię podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (rowki na licu równoległe do podłoża).

Długość kija golfowego

Typowa długość kija

Standardowa długość kija 5-iron ( z grafitowym szaftem) wynosi 38 cali z różnicami ½ cala pomiędzy poszczególnymi kijami (3-9) iron. Daje to 39 cali dla 3-iron i 36 cali dla 9-iron. Różnice długości kijów wedge zależą od indywidualnych preferencji i zwykle są mniejsze – nie przekraczają ¼ cala.

Długość drivera i kijów wood zależy od innych czynników. Dłuższy driver umożliwia uzyskiwanie większych odległości, ale jest on trudniejszy do opanowania. Gracz może używać tak długiego drivera, jakiego jest jeszcze w stanie dobrze kontrolować. Dla niektórych oznacza to 44 cale, dla innych nawet 46 cali.

Kalkulator pozwalający na statyczne dopasowanie długości kija jest dostępny na następnej stronie

dobieranie dopasowanie długości kija golfowego

 

powrót do: Kij golfowy

aktualizacja: sierpień 2016