Handicap WHS

Handicap jest terminem używanym przez system handicapowy WHS (World Handicap System) do określenia “wykazywanych umiejętności gry danego gracza na polu o przeciętnej trudności (tzn. pola o współczynniku Slope Rating równym 113)”. Wyrażany jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a jego maksymalna wartość wynosi 54,0.

Gracz może mieć tylko jeden Handicap i używać go na dowolnym polu golfowym niezależnie od tego, w jakim miejscu świata jest położone.

 

Obliczanie Handicapu WHS

Wartość Handicapu jest przeliczana cyklicznie po każdym zgłoszeniu nowego wyniku rundy kwalifikowanej. Proces aktualizacji Handicapu jest przedstawiony na rysunku poniżej jako Pętla Obliczania Handicapu.

Obliczanie Handicapu WHS
Kolejne kroki obliczeń w Pętli Obliczania Handicapu WHS
  • Handicap gracza jest średnią wartością najniższych 8 z ostatnich 20 Nadwyżek Handicapowych zgłoszonych w jego historii wyników.
  • Nadwyżka Handicapowa jest wartością liczbową obliczoną na podstawie wyniku (Skorygowanego Wyniku Brutto) uzyskanego podczas rundy golfa. Obliczana jest przez znormalizowanie wyniku do pola o przeciętnej trudności.
  • Skorygowany Wynik Brutto jest liczbą uderzeń wykonanych na wszystkich dołkach, skorygowaną do wyniku double bogey netto na dołkach, gdzie liczba uderzeń była większa od double bogey netto (par + 2 + uderzenia handicapowe na tym dołku).
  • Liczba uderzeń handicapowych zależy od Handicapu Pola. Jest to liczba uderzeń, jaką otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu. Gracz ma prawo odliczyć te uderzenia od swojego wyniku brutto.
  • Handicap Pola to Handicap gracza dostosowany do trudności gry z określonego zestawu tee (obliczany na podstawie współczynników Course Rating, Slope Rating i wartości par).
  • Historia Wyników jest rejestrem zgłoszonych wyników gracza.

 

Kalkulatory związane z Handicapem

Kalkulatory różnych wartości związanych z Handicapem są dostępne w trybie online w kolejnych podstronach. Proszę wybrać odpowiedni link poniżej lub zakładkę w prawym menu.

Skorygowany Wynik Brutto – obliczanie liczby uderzeń skorygowanej do celów handicapowych.

Nadwyżka Handicapowa – obliczanie wyniku rundy, który jest zapisywany do celów handicapowych w historii wyników gracza.

Wartość Handicapu – obliczanie wartości Handicapu gracza na podstawie zgłoszonych wyników kwalifikowanych.

Handicap Pola / Gry – obliczanie Handicapu Pola i Handicapu Gry gracza do rozgrywek indywidualnych i Four-ball (Better-ball).

Handicap Gry Drużyny – obliczanie Handicapu Gry drużyny dwuosobowej do gry w formatach: Foursome, Greensome i Texas Scramble.

Handicap początkowy – obliczanie pierwszego Handicapu początkującego gracza na podstawie zgłoszonych wyników kwalifikowanych.

Wszystkie obliczenia są zgodne z Regułami Handicapowymi WHS.

 

Przydatne linki:

Materiały w języku polskim:
Strona internetowa Polskiego Związku Golfa (PZG)

Filmy informacyjne o systemie WHS
Reguły Handicapowe

Materiały w języku angielskim:
Strona internetowa Europejskiego Związku Golfa (EGA)

Strona internetowa R&A
Strona internetowa USGA

powrót do: Handicap

aktualizacja: luty 2021