Handicap

System handicapowy jest jednym z czynników, które sprawiają, że golf jest bardzo popularną i sprawiedliwą dyscypliną sportu. Handicap jest stosowany w celu umożliwienia golfistom o różnych możliwościach i umiejętnościach współzawodnictwo na równych i sprawiedliwych zasadach.

Punktacja handicapowa (netto) jest rzadko spotykana w innych dyscyplinach sportu.

Co to jest handicap? – definicje

“Handicap” jest terminem stosowanym do określenia poziomu umiejętności golfisty. Dla początkujących graczy pojęcie to może być trochę niejasne, ale na szczęście jest kilka definicji opisujących handicap, a jednoznaczne reguły pozwalają na łatwe obliczanie jego wartości.

  • Według USGA (United States Golf Association), handicap na polu „oznacza liczbę uderzeń handicapowych, które gracz otrzymuje grając na określonym polu z określonego zestawu tee, w celu wyrównania możliwości gracza do poziomu gracza scratch / zero-handicap (gracza zawodowego)”.
  • USGTF (United States Golf Teachers Federation) definiuje handicap jako „miarę bieżących możliwości gracza w trakcie pełnej rundy golfa wyrażoną w postaci liczby. Niższa liczba oznacza lepszego golfistę”.
  • WHS (World Handicap System) definiuje handicap jako „miarę wykazywanych umiejętności gracza obliczaną dla gry na polu golfowym o przeciętnej trudności, tzn. polu o współczynniku Slope Rating równym 113″.
  • Najprościej mówiąc: „handicap gracza wskazuje, na ile uderzeń powyżej lub poniżej normy (par) jest on w stanie zagrać 18-dołkową rundę golfa„.

Do 2019 roku na świecie używanych było sześć różnych systemów handicapowych:

Od początku 2020 roku wszystkie te systemy są zastępowane przez jeden wspólny World Handicap System (WHS), który zostanie wprowadzony na całym świecie w latach 2020-2021.

 

powrót do: Strona Główna

aktualizacja: styczeń 2021