Jednostki długości

W różnych krajach stosowane są różne jednostki długości. Dlatego też długości dołków na polu są podawane w różnych jednostkach:

  • brytyjskich – imperialnych (jardy) albo
  • metrycznych (metry).

Kalkulator poniżej przelicza jednostki długości metryczne na imperialne (brytyjskie) i odwrotnie.

Konwerter obejmuje wiele różnych jednostek. Może być przydatny przy:

  • określaniu długości dołków i uderzeń,
  • doborze i dopasowywaniu kijów,
  • albo tylko do zabawy.

Wystarczy określić kierunek przeliczania oraz wybrać jednostki w jednym i drugim systemie.

 

 

jednostki długości imperialne brytyjskie

 

 

powrót do: Pole

aktualizacja: luty 2021