Jednostki długości

W zależności od kraju, długości dołków na polu są podawane w różnych jednostkach: brytyjskich (jardy) albo metrycznych (metry). Kalkulator poniżej przelicza jednostki długości metryczne na imperialne (brytyjskie) i odwrotnie.

 

jednostki długości imperialne brytyjskie

 

Kalkulator obejmuje wiele różnych jednostek. Może być przydatny przy określaniu długości dołków i uderzeń albo przy doborze i dopasowywaniu kijów. Wystarczy określić kierunek przeliczania oraz wybrać jednostki w jednym i drugim systemie.

 

 

 

powrót do: Pole

aktualizacja: luty 2021