Słownik – uderzenia

Słownik nazw i terminów golfowych w zakresie obejmującym uderzenia i lot piłki w golfie. Hasła są uporządkowane alfabetycznie.

W celu znalezienia poszukiwanego słowa należy:
– użyć dowolnej funkcji szukania (np. Ctrl+F w Windows, Znajdź na stronie w Android lub iOS itp.),
– wybrać odpowiedni zakres liter z Indeksu haseł (poniżej)
– albo po prostu przewinąć tekst.

 

A-C   .   D-G   .   H-I   .   K-Q   .   R-Z

 

 

Address
Postawa golfisty, kiedy jest on gotów do uderzenia w ustawieniu przed rozpoczęciem swingu – golfista stoi nad piłką i stopa kija jest oparta o podłoże.

 

Air shot
Próba uderzenia, w której kij nie trafia (całkowicie mija) w piłkę. Air shot jest liczony jako uderzenie. Inna nazwa: whiff.

 

Approach, Approach Shot
Pierwsza próba gracza do umieszczenia piłki na green’ie rozgrywanego dołka². Zasadniczo approach jest stosunkowo krótkim uderzeniem na green z odległości wymagającej pełnego zamachu (swing’u). Jeśli gracz jest blisko greenu (bliżej niż 50 metrów) to approach jest określany raczej jako pitch albo chip.

 

Backspin
Wsteczna rotacja piłki golfowej w locie wokół osi poziomej. Kije z większymi kątami loft nadają piłce większy backspin.
zobacz na rysunku …

 

Banana ball
Żargonowe określenie dużego slice.

 

Break
Zakrzywienie ruchu puttowanej piłki z powodu nierówności greenu (slope), kierunku ułożenia źdźbeł trawy (grain) lub/i wiatru.

 

Carry
Dystans, który piłka pokonuje w powietrzu od uderzenia kijem do miejsca, w którym uderza w ziemię po raz pierwszy. Całkowita długość uderzenia jest sumą carry i roll².
zobacz na rysunku …

 

Chip, Chip Shot
Uderzenie grane z miejsca położonego blisko greenu, zwykle z kilku metrów. Przy tym uderzeniu piłka leci nisko, uderza o ziemię i toczy się w kierunku dołka¹. Chip zazwyczaj jest grany kijem wedge, ale niektórzy gracze używają do tego celu krótkiego kija iron (7 albo 8).

 

Cut shot
Kontrolowane uderzenie fade.

 

Draw, Draw shot
Uderzenie grane z zamiarem uzyskania lekkiego, kontrolowanego zakrzywienia lotu piłki outside-to-in, tzn. z prawej do lewej dla gracza praworęcznego i z lewej do prawej dla gracza leworęcznego. Taki tor lotu jest uzyskiwany poprzez boczną rotację (sidespin) piłki przeciwną do ruchu wskazówek zegara (dla gracza praworęcznego). Draw jest przeciwieństwem fade. Przesadny lub niekontrolowany draw staje się uderzeniem hook.
zobacz na rysunku …

 

Drive
Długie uderzenie z obszaru tee (tee shot), z zamiarem pokonania jak największego dystansu wzdłuż fairway’a w kierunku greenu. Zazwyczaj wykonywane driver’em. Jeśli gracz decyduje się na zagranie lay-up, drive wykonywany jest krótszym kijem (wood lub iron).

 

Dropowanie (Drop)
Czynność upuszczania piłki na ziemię przez stojącego gracza z ręki wyciągniętej na wysokości barku. Wykonywana zgodnie z Regułami po:
zgubieniu piłki lub
wylądowaniu piłki w obszarze kary lub
uznaniu, że piłka jest nie do zagrania lub
wzięciu uwolnienia (np. od przypadkowej wody, terenu w naprawie itp.)

 

Fade, Fade shot
Uderzenie grane z zamiarem uzyskania lekkiego, kontrolowanego zakrzywienia lotu piłki inside-to-out, tzn. z lewej do prawej dla gracza praworęcznego i z prawej do lewej dla gracza leworęcznego. Taki tor lotu jest uzyskiwany poprzez rotację (sidespin) piłki zgodną z ruchem wskazówek zegara (dla gracza praworęcznego). Fade jest przeciwieństwem draw. Przesadny lub niekontrolowany fade staje się uderzeniem slice. Inna nazwa: cut shot.
zobacz na rysunku …

 

Hole in One
Umieszczenie piłki w dołku¹ pierwszym uderzeniem z obszaru tee.

 

Hole Out
Zakończenie dołka² poprzez umieszczenie piłki w dołku¹. Ostatnie uderzenie na dołku².

 

Hook
Najczęściej jest to źle wykonane uderzenie, w którym piłka widocznie skręca w stronę outside-to-in, tzn. z prawej do lewej dla gracza praworęcznego i z lewej do prawej dla gracza leworęcznego. Hook może być też wywołany specjalnie przez nadanie piłce bocznej rotacji (sidespin) przeciwnej do ruchu wskazówek zegara (dla gracza praworęcznego). Hook jest przeciwieństwem slice i ma podobny kształt do uderzenia draw, ale silniej od niego skręca.
zobacz na rysunku …

 

Lay up
Uderzenie grane zachowawczo przy użyciu krótszego kija niż jest to możliwe tak, aby umieścić piłkę w określonym miejscu. Lay up jest wykonywany w celu uzyskania wygodniejszego położenia piłki do następnego uderzenia (lay up z wyboru) albo w celu uniknięcia obszaru kary (lay up wymuszony).

 

Lip Out
Uderzenie putt albo approach, w którym piłka uderza w brzeg dołka², okręca naokoło jego krawędzi i wytacza na zewnątrz nie wpadając do środka.

 

Pin High
Uderzenie na green, po którym piłka zatrzymuje się na wysokości dołka². Piłka przebywa właściwą odległość, ale zatrzymuje się po jednej lub drugiej stronie dołka: na greenie lub poza nim. Inna nazwa: hole high.
zobacz na rysunku …

 

Pitch, Pitch Shot
Krótkie uderzenie (50 metrów lub mniej) na green, w którym piłka leci wysoko, stromo wznosząc się i stromo spadając z bardzo krótkim toczeniem się. Piłka zatrzymuje się blisko miejsca uderzenia o ziemię. Pitch zazwyczaj jest grany kijem z dużym loftem (kijem wedge).

 

Pull, Pull Shot
Uderzenie, w którym piłka startuje w kierunku “intward” (na lewo dla gracza praworęcznego i na prawo dla gracza leworęcznego) i leci dalej prosto w tym kierunku. Pull jest przeciwieństwem push.
zobacz na rysunku …

 

Push, Push Shot
Uderzenie, w którym piłka startuje w kierunku “outward” (na prawo dla gracza praworęcznego i na lewo dla gracza leworęcznego) i leci dalej prosto w tym kierunku. Push jest przeciwieństwem pull.
zobacz na rysunku …

 

Putt
Lekkie uderzenie wykonywane na greenie w celu umieszczenia piłki w dołku¹.

 

Roll²
Dystans, który pokonuje piłka (odbijając się albo tocząc) od punktu, w którym po raz pierwszy uderza w ziemię do miejsca spoczynku. Całkowita długość uderzenia jest sumą carry i roll.
zobacz na rysunku …

 

Shank
Niedokładne uderzenie, w którym piłka nie jest czysto uderzona licem główki. Najczęściej w takiej sytuacji piłka ma kontakt z hosel i w rezultacie leci ona pod ostrym kątem w prawo dla praworęcznych graczy albo w lewo dla leworęcznych graczy. Zazwyczaj ląduje przy tym stosunkowo blisko. Inna nazwa: hosel rocket.
zobacz na rysunku …

 

Sidespin
Rotacja piłki golfowej w locie wokół osi pionowej powodująca boczne zakrzywienie toru jej lotu.
zobacz na rysunku …

 

Slice
Najczęściej jest to źle wykonane uderzenie, w którym piłka widocznie skręca w stronę inside-to-out, tzn. z lewej do prawej dla gracza praworęcznego i z prawej do lewej dla gracza leworęcznego. Slice może być też wywołany specjalnie przez nadanie piłce bocznej rotacji (sidespin) zgodnej z ruchem wskazówek zegara (dla gracza praworęcznego). Slice jest przeciwieństwem hook i ma podobny kształt do uderzenia fade, ale silniej od niego skręca.
zobacz na rysunku …

 

Spin
Rotacja piłki golfowej w locie wokół wypadkowej osi obrotu (poziomej, pionowej lub skośnej). Zobacz także sidespin i backspin.

 

Tap In
Sytuacja na greenie, kiedy piłka znajduje się bardzo blisko dołka¹ i gracz wykonuje od razu następny putt zamiast podniesienia piłki („dobija” piłkę). Nie wymaga to zgody innych graczy.

 

Tee Off
Pierwsze uderzenie (tee shot) rozpoczynające rundę golfa.

 

Tee Shot
Pierwsze uderzenie na dołku² wykonywane z obszaru tee. Do tee shotu można użyć dowolnego kija.

 

Trajektoria (Trajectory)
Kształt (wysokość i kąt) lotu piłki po uderzeniu.

 

Up and down
Sytuacja, kiedy gracz dwoma uderzeniami umieszcza w dołku¹ piłkę leżącą poza greenem. Pierwsze uderzenie (pitch, chip albo bunker shot) wrzuca piłkę na (up) green, a drugie wrzuca piłkę do (down) dołka¹.

 

Whiff patrz Air shot

 

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: styczeń 2021