Oznaczenia strefa zabronionej gry pn

oznaczenia markery strefa zabronionej gry