Stałe znaczniki tee

słały znacznik tee stałe znaczniki odległości marker

Punkty wyznaczające początek dołka dla każdego tee są oznaczany stałymi znacznikami tee. W praktyce są to dowolne elementy trwale zamocowane w podłożu.