obszary tee

obszar tee długość pola ruchome oraz stałe znaczniki i markery tee

Kolorowe znaczniki tee wyznaczają lokalizację i granice obszarów tee. Każdy zestaw znaczników wyznacza inną długość pola.