Fringe

Fringe i putting green

Nazwa fringe odnosi się do wysokości i / lub rodzaju trawy otaczającej bezpośrednio putting green.