par dołka

par i długość dołka

Par dołka zależy od jego długości