Piłka w bunkrze

piłka bunkier

Piłka jest w bunkrze jeśli dotyka piasku w obrębie bunkra