Środek ciężkości szaftu golfowego

Odległość środka ciężkości od butt