Skorygowany Wynik Brutto

Reguły Handicapowe zawierają stwierdzenie, że „Wynik używany do celów handicapowych nie powinien być nadmiernie uzależniony od złych wyników uzyskanych na jednym lub dwóch dołkach, ponieważ mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych umiejętności gracza.” Dlatego do celów handicapowych liczba uderzeń uzyskanych na dokach jest korygowana następująco:

  • maksymalny wynik dołka jest ograniczony do wartości double bogey netto na każdym rozegranym dołku
  • Handicap Pola stosowany do korekty może wynosić nie więcej niż 54
  • jeśli liczba uderzeń na dołku jest większa niż double bogey netto to wynik jest korygowany na wartość double bogey netto
  • jeśli gracz rozpoczyna dołek i go nie kończy to wynik jest zapisywany jako double bogey netto

Przy zgłaszaniu przez gracza wyniku przed uzyskaniem pierwszego (początkowego) Handicapu nie ma wartości double bogey netto. W takiej sytuacji na każdym rozegranym dołku stosowany jest limit uderzeń równy par+5 (Handicap Pola dla rundy 18 dołkowej wynosi 54, a dla rundy 9 dołkowej 27).

Do obliczenia Skorygowanego Wyniku Brutto niezbędna jest znajomość wartości Handicapu Pola.

UWAGA:
Od 2 listopada 2020 roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii wprowadzono system WHS. Sposób obliczania tam Handicapu Pola jest nieco inny niż w reszcie świata. Kalkulatory dla tych wysp są dostępne na angielskiej wersji tej zakładki: Adjusted Gross Score.

 

Obliczanie Handicapu Pola

Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce Kalibracja.

 

 

Skorygowany Wynik Brutto jest przeliczany na Nadwyżkę Handicapową, Jest ona zapisywana w historii wyników tego gracza i stanowi podstawę do obliczania nowego Handicapu gracza.

.

powrót do: Handicap

aktualizacja: listopad 2020